Download PDF

Георги Николаев Начев

IT Specialist

Резюме

 Работя добре под напрежение и се справям с трудностите, защото ми помагат да се усъвършенствам.  Успявам да се впиша отлично във всеки екип и бързо се приспособявам към работната среда. Имам много добри комуникативни умения.

Трудов стаж

Jun 2012May 2014

Електротехник на МПС

В сервиза работата ми се състоеше в ремонт на ел.инсталацията на МПС. 

 • Диагностика със специализиран софтуер различен за различните марки превозни средства.
 • Oтстраняването на проблема и изчистване на грешки от бордовия компютър на превозното средство.
 • Тестване и смяна на компоненти по различните ел.вериги в превозното средство.
Jun 2008Nov 2012

Билетни продажби и резервации

 •      Докато работих във фирмата временно изпълнявах длъжността " Регионален представител " за срок от 1год. и през този период съм управлявал 5 офиса в централна северна България.  Като Регионален представител съм отговарял за отчетната дейност на поверения ми регион, проучвания за бъдещи дейности на фирмата. Изготвяне на статистика за работата на всеки от офисите в региона ми по отделно и цялостна статистика.
 •     Работата се състои в продажбата на билети и правенето на резервации за   вътрешен и международен транспорт.  Изготвяне на дневни и месечни отчети. Работи се със специализиран софтуер за билетни продажби и резервации, както за вътрешния, така и за международния транспорт.

 "Автобусни превози" АД - Плевен

Dec 2007Jun 2008

Касиер информатор

Работата се състои в продажбата на билети, изготвяне на дневни и месечни отчети. Работи се със специализиран софтуер за билетни продажби.

"Автобусни превози" АД - Плевен

Dec 2006May 2007

Ел.Монтьор на МПС

Работата ми се състои в поддръжката и ремонта на всички ел.връзки и ел.компоненти в превозните средства на фирмата. Поправяне на стартери, генератори, Ел.табло на автобус при възникнал проблем.

Образование

Sep 2011May 2015

Факултет ЕЕА, специалност Компютърни Системи и Технологии

По време на обучението съм избрал направление Софтуер.

Умения

PHP, SQL, MSSQL

Базови умения

HTLM5, CSS, JavaScript

Имам базови умения

Програмиране на  C++

Средно ниво

Програмиране на Delphi7 ,XE7, Lazarus

Имам самостоятелни проекти.

PhotoShop

Средно ниво

Corel Draw

Имам собствени проекти

MS OFFICE

Високо ниво

Свидетелство за управление на МПС

Кат. В, М

Проект на Delphi - Графичен редактор

 1. Разделено е на квадранти.
 2. Има възможност за избор на цвят за изрисуване.
 3. Вид на изрисуване с различна пунктуация.
 4. Избор на шрифт.
 5. Опции на шрифта.
 6. Избор на дебелина за изрисуване на обекти и други.

Проект на CorelDRAW - Визитни картички и флаери