Printing tool Download PDF

Umiejętnośći

09/2003 - 05/2009 - Szkoła Podstawowa w Ukrainie

Sep 2012May 2015

LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema

LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema
Sep 2009May 2012

Szkoła Średnia przy Ambasadzie Rosyjskiej w Warszawie
Sep 2003May 2009

Szkoła Podstawowa w Ukrainie