Download PDF

Work experience

Education

Oct 2011Nov 2011

certificate

ADS International Arts & Design School
Sep 2007Jul 2011

Art/ Design

Ho Chi Minh City Technical Training University

Portfolio

Interest

- traditional/ travel

- art design

- photography/ typography

Summary

“Tôi không muốn ngôi nhà của mình bị vây kín giữa những bức tường và những khung cửa sổ luôn luôn bịt chặt, tôi muốn văn hóa của mọi miền đất tự do thổi vào ngôi nhà đó. Nhưng tôi sẽ không bị cuốn đi bởi bất cứ ngọn gió nào” (Mahatama Gandhi).

Objective

STILLNESS , PEACE

Portfolio