Printing tool Download PDF

Summary

- Experto en Comercio Internacional e relacións internacionais. Xestión do acceso da Empresa a mercados exteriores. Planificación, articulación, loxística e financiamento.

- Formación xurídica e traxectoria profesional vinculada ao sector financeiro, con especialización técnica e comercial na área de Banca de Empresas e Riscos.

- Aptitudes analíticas, de planificación, estratexia, comunicación e negociación intercultural.

- Experiencia comercial en diferentes segmentos de negocio e cliente. Orientación a resultados.

- Ampla e positiva experiencia de integración en estructuras, tanto en equipos consolidados como de nova creación.

Experiencia profesional

Aug 2013Present

Consultor Freelance en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas

Elaboración de Plans de Internacionalización, Estudos de Mercado internacionais, Informes País, Análise Estratéxica, Informes para Seleción de Mercados, Diagnósticos de Potencial de Internacionalización, etc.

Concepción, posta en marcha e consolidación dunha rede internacional de consultoría para a internacionalización de empresas. Presenza en LATAM, Europa e Norte de Africa.

Establecemento de protocolos de colaboración con diferentes Empresas.

Localización de fornecedores, procura de produto para investidores internacionais.

Xestor de Internacionalización recoñecido polo IGAPE

Colaborador da Cátedra Jean Monnet de Economía Industrial Europea na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña. 

Oct 2011Aug 2013

Apoderado

Bankia

Apoderado de reforzamento en diferentes oficinas de A Coruña, realizando funcións de Subdirección e Xestión Comercial.

Nov 2007Oct 2011

Subdirector de Oficina

Bancaja - Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. Oficina de Carballo

Apertura, desenvolvemento e consolidación comercial de oficina de nova apertura en Carballo. Volume conquerido e xestionado > 20M€.

Funcións técnicas (control unidade de negocio a nivel orzamentario, recursos humanos, balanzo, análise de riscos, seguimento, control documentario, etc.) e comerciais (execución e seguimento de orzamento comercial, atención ao cliente e acción comercial de implantación e expansión do negocio na área xeográfica de influencia).

Jul 2004Nov 2007

Xerente de Empresas

Bancaja - Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. Oficina Principal de A Coruña

Equipo de apertura de Unidade de Negocio de Entidade de recente implantación territorial.

Presentación, crecemento e consolidación da marca ( anteriormente sen presenza en Galicia ). Oficina xeneralista.

Apoderado. Asumindo funcións comerciais en Banca de Empresas, de xestión e seguimento de risco e coordinación xeral co resto do equipo. Dependencia directa da Dirección de Oficina e Dirección Territorial.

Oct 2002Jul 2004

Xestor Comercial de Empresas

Banco Pastor - Oficina de Empresas de A Coruña

Membro Apoderado da unidade de empresas da primeira oficina da Entidade, ubicada no edificio histórico e sede central.

Responsable de Carteira de clientes cun volume de activo superior a 40M€.

Xestión integral de necesidades financeiras das empresas asignadas, acompañamento, consolidación e crecemento de carteira, tanto por vía orgánica como mediante captación de novos clientes.

Coordenación co Departamento de Riscos na xestión e planeamento da carteira de activo e coa Dirección da Sucursal na política comercial e de prezo.

Jul 2001Oct 2002

Responsable de Riscos 

Banco Pastor - Oficina de Empresas de Pontevedra

Responsable de análise, control  e seguimento de riscos da carteira de clientes da Sucursal.

Estudo e plantexamento de risco, filtrado, scoring,preparación de propostas, xestión de política de prezo en coordinación coa equipa comercial e diagnóstico e control de cumprimento.  

Aplicación de políticas preventivas e xestión documental.

Jul 1997Jul 2001

Programa MDP ( Modelo de Desenvolvemento Profesional )

Banco Pastor - Oficina Principal de Vigo

Seguimento das etapas definidas neste modelo de cualificación de directivos, con actividade sucesiva na Banca Privada (1997-1998 ), Análise de Riscos (1998 - 2000 ), Seguimento de Riscos ( 2000 ) e Área Comercial de Banca de Empresas   (2001 )Técnico en Bolsa ( Autorización CNMV )

Jan 1996Jun 1997

Xestor de contenciosos

Banco Pastor - Departamento de Xestión Risco Conflitivo

Centro de Recobro de A Coruña. Integrado nunha unidade económico-xurídica de recuperación de carteira vencida. Xestión e seguimento de expedientes e coordinación técnica.

Jul 1995Dec 1995

Bolseiro FEUGA 

Fundación Empresa Universidad Gallega

Seleccionado por esta esta fundación mixta académico-empresarial no seu Programa de Bolsas de 1995.

Bolsa de 6 meses, con posterior contratación pola empresa.

Destino: Departamento de Xestión do Risco Conflitivo. Banco Pastor.

Formación Académica

20172017

Postgrao en Xestión Empresarial da Innovación

Cátedra Jean Monnet - Universidade da Coruña

Innovación Empresarial. Proxectos, xestión e comercialización. Postgrado de 6 meses, impartido en fins de semana, con desenvolvemento de proxectos reais.

20162016

A Internacionalización da Empresa

ICEX-CECO y Fundación Rafael del Pino
20152016

Master International Business

Escuela de Negocios Afundacion - Vigo

Realizado en fins de semana. Programa de 420 horas, impartido ao 50% en Inglés.

Módulos formativos en Procesos de internacionalización e xestión de operacións, Marketing internacional e Expansión Internacional.

Elaboración de proxecto de internacionalización real dunha empresa do sector da Automoción,  defendido en Inglés perante o Tribunal. Cualificación proxecto: 9,5 A+.

20152015

Curso Superior en Comercio Internacional

Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa

Programa de 165 horas.

20152015

Business Program Gestión de Operaciones Internacionales

Escuela de Negocios Afundación - Vigo

Programa de 80 horas.

20012001

Diploma Avançado Português Língua Estrangeira (DAPLE)

Universidade de Lisboa - Instituto Camões

Nivel C1 MCER

20002000

Certificate in Advanced English (CAE)

University of Cambridge

Nivel C1 MCER

19991999

Contratación y Negociación Internacional

Cámara de Comercio de Vigo
19891995

Licenciatura en Dereito

Universidade da Coruña

Facultade de Dereito da Coruña

Nivel 3 MECES (Máster) e nivel 7 EQF.

19891992

Ciclo Superior de Inglés (Ministerio de Educación y Ciencia)

E.O.I. (Escola Oficial de Idiomas de A Coruña - Xunta de Galicia)

5 cursos, realizados en tres anos.

Idiomas

 1. Galego:   Competencia bilingüe ou nativa
 2. Español:  Competencia bilingüe ou nativa
 3. Inglés:      Competencia profesional completa
 4. Portugués: Competencia profesional completa
 5. Francés:     Competencia básica limitada
 6. Catalán:      Competencia básica. Comprensión oral e leitora

Informática

Manexo programas entorno Microsoft Windows Office pack, Open Office.

Familiaridade con programas e aplicacións de xestión ( Trello,  Skype, Adobe forms ). Internet, redes sociais, blogues, guías,... E-commerce e posicionamento na rede. Coñecemento de elementos reputacionais.

Experiencia con diferentes programas específicos de xestión financeira, bases de datos comerciais, etc.

Nivel usuario.

Formación adicional

 • Formación en Comercio Internacional ( varios formadores; máis de 300 horas ) Anos 1989 - 2015
 • Formación Comercial ( varios formadores; máis de 200 horas ). Anos 1997 - 2008.
 • Formación en Riscos ( varios formadores; máis de 100 horas ). Anos 1998 - 2008.
 • Prevención de Riscos Laborais (2012)
 • Prevención do Branqueamento de Capitais e Finanzamento do Terrorismo (2012)