Download PDF

Summary

    Analytical and logical mind, careful, responsible, diligent, creative, fast learner, ability to work and be part of a team, improvement of personal skillsPay special attention to details and always work on the result.
Strong in solving problems and finding creative ways to solve them.

Work History

Jul 2015Present

QA-engineer

FlexGroup
Jun 2012Jul 2015

Head of department of logistics (+ call center)

Kyivstar (Ukraine)
Jun 2010Jun 2012

Customer Services Specialist

Poligon (Ukraine)

Education

20052010

Master degree

Kharkov National University of Radioelectronics (Ukraine)

Analyst of information management systems and technologies

Skills

Documentation Development: 

Test Plans, Test Cases, Use Cases,  Check Lists, Bug Reports, Mind-map, Software Requirement Specifications, 

Bug Tracking: 


RedMine, Jira, Trello

Web Applications Testing:  

Selenium WebDriver + Python, Selenium IDE, PhpMyAdmin, FireBug, Web Developer Tool, HTML Validator, LinkCheker, Perfect Pixel

Operating Systems: 

Windows XP/Vista/7/8/10; MacOS; *nix

Continuous Integration

Git

Databases: 

MySQL, PostgreSQL

Technologies: 

HTML/XHTML, HTTP/HTTPS, XML, CSS, Python

Tools: 


SoupUI, JMetter, Test Complete, SQLYog, SQL-Map, Apache Benchmark, Ga Debug, Rest Console & Advanced Rest Client, SQL Yog, MySQL Workbench, Robomongo, Android SDK, Xenu, Xspider, Fiddler, IETester, Monosnap, BPwin/Erwin, CRM-systems, ERP-systems, SAP – systems, VirtualBox, Photoshop, Corel Draw, Share Point,  Screencast

Languages Skills: 

English (intermediate), Russian (native), Ukrainian (second native), Polish (A2-B1)

Text Section

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.
      Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa Al. Jerozolimskie 49 lok. 29 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa Al. Jerozolimskie 49 lok. 29 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.

Text section

I agree to the processing of my personal data contained in my job offer for the needs of the recruitment process (pursuant to the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, unified text of 26.06.2014, Journal of Laws 2014, item 1182). I also state that I was advised of the fact that giving personal data is voluntary and that I have the right to access and correct the content of my data.