Printing tool Download PDF

Doświadczenie zawodowe

Jun 2013Jan 2015

Team Leader - Departament Sprzedaży Telefonicznej (Telesales SME)

Bank BPH S.A.

- nadzorowanie i organizacja pracy zespołu call center 20+

- realizowanie założonych targetów sprzedażowych i jakościowych,

- koordynowanie obsługi kampanii telefonicznych poprzez kontrolę ruchu wchodzącego

i wychodzącego,

- inicjowanie, monitorowanie, kontrolowanie zmian w procedurach i instrukcjach,

- wspieranie merytoryczne pracy asystentów, specjalistów i konsultantów poprzez  

opiniowanie i konsultowanie niestandardowych sytuacji w procesie,

- wprowadzanie zmian usprawniających procesy,

- bieżąca analiza wskaźników efektywności procesów operacyjnych i podejmowanie działań

w celu ich optymalizacji,

- uzupełnianie, sporządzanie analiz i raportów, okresowych i ad hoc z podległego obszaru

merytorycznego,

- wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników - szkolenia, ocenianie,

motywowanie i coaching,

- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku (IT/Telecom, CRM, Risc),

- udział w projektach realizowanych na poziomie Departamentu/Banku.

Sep 2011Jun 2013

Team Leader - Departament Operacyjnego Wsparcia Sprzedaży- Zespół Obsługi Pośredników i Oddziałów

Bank BPH S.A.

- koordynowanie i organizacja pracy zespołu back-office (20+)

- odpowiedzialność za stałe doskonalenie procesu (organizowanie

i uczestnictwo w projektach usprawniających zgodnie z metodologią Six Sigma),

- zapewnienie wysokiej jakości i produktywności w procesie,

- realizacja uzgodnionych planów operacyjnych dotyczących zespołu,

- podejmowanie decyzji oraz podpisywanie umów o współpracy

z pośrednikami hipotecznymi w ramach posiadanych pełnomocnictw,

- odpowiadanie za rozwój, szkolenie, motywowanie i coaching podległych pracowników,

- przeprowadzanie  ocen okresowych,

- rekrutacja pracowników,

- inicjowanie, monitorowanie i kontrolowanie zmian w procedurach

i instrukcjach,

- efektywna współpraca z innymi jednostkami Banku (Sales, IT/Telecom, Legal, Compliance),

- bieżące raportowanie wyników pracy zespołu do przełożonych.

Sep 2010Sep 2011

Team Leader - Departament Decyzji Kredytowych - Dział Weryfikacji Szczegółowej

Bank BPH SA

- koordynowanie, organizacja pracy zespołu (weryfikacja antyfraudowa kredytów ratalnych,

gotówkowych, kart bankowych i kredytów samochodowych),

- realizacja założonych planów operacyjnych, jakościowych,

- wspieranie merytoryczne pracy asystentów, specjalistów i konsultantów poprzez

opiniowanie i konsultowanie niestandardowych sytuacji w procesie,

- bieżąca analiza wskaźników efektywności procesu zatwierdzeń  i podejmowanie działań

w celu ich optymalizacji,

- wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników

- szkolenia, ocenianie, motywowanie i coaching,

- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku (IT/Telecom,Sales, Risc),

- udział w projektach realizowanych na poziomie Departamentu.

Aug 2008Sep 2010

Team Leader - Departament Decyzji Kredytowych - Dział Zatwierdzeń Kredytów Detalicznych

Ge Money Bank S.A./Bank BPH S.A.

- koordynowanie i organizacja pracy zespołu (kredyty gotówkowe, ratalne, karty bankowe),

- realizacja założonych planów operacyjnych, jakościowych,

- inicjowanie, monitorowanie i kontrolowanie zmian w procedurach i instrukcjach,

- wspieranie merytoryczne pracy asystentów, specjalistów i konsultantów poprzez

opiniowanie i konsultowanie niestandardowych sytuacji w procesie,

- wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników,

- szkolenia, ocenianie, motywowanie i coaching,

- rekrutacja nowych pracowników (ok 40 osób),

- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku (IT/Telecom,Sales, Risc, PM),

- podnoszenie jakości obsługi Klientów oraz poziomu sprzedaży poprzez wyjaśnianie kwestii

spornych, zapytań i reklamacji zgłaszanych przez Klientów zewnętrzych i wewnętrznych.

Dec 2002Aug 2008

Asystent/Specjalista/Konsultant - Dep. Decyzji Kredytowych - Dział Zatwierdzeń Kredytów

Ge Capital Bank S.A./Bank BPH S.A.

- weryfikacja i podejmowanie decyzji dotyczących wniosków o kredyt  ratalny, odnawialny, gotówkowy,

- udział w projektach realizowanych na poziomie działu,

- dokonywanie zmian usprawniających proces zatwierdzania kredytów ratalnych (warsztaty Lean),

- rozwiązywanie wszelkich zagadnień powstałych w trakcie weryfikacji i przekazywanie

powyższych informacji  do pozostałych pracowników działu,

- szkolenia nowozatrudnionych pracowników,

- testy aplikacji,

- kontrola prawidłowości komunikatów strategii,

- raportowanie do bezpośredniego przełożonego.

Sep 2000Dec 2002

Asystent

Kredyt Bank S.A.

- obsługa osób  fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie kredytów gotówkowych,

samochodowych i hipotecznych,

- opracowywanie wniosków i umów kredytowych,

- sporządzanie wniosków o ustanowienie prawnych zabezpieczeń,

- monitorowanie spłat kredytów,

- archiwizacja dokumentacji kredytowej.

Jan 2000Jun 2000

Pracownik ds. zakupu i sprzedaży

PPUH Antado- Gdynia

- pozyskiwanie nowych kontrahentów,

- przygotowywanie ofert handlowych  i materiałów reklamowych,

- aranżacja ekspozycji u klientów,

- udział w targach,

- monitorowanie rynku,

- utrzymywanie kontaktów z siecią klientów.

Mar 1999Jun 1999

Przedstawiciel handlowy

PTE „DOM” - Warszawa

aktywne pozyskiwanie nowych klientów dla Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego.

Wykształcenie

19961998

Magister - Zarządzanie i marketing

Uniwersytet Szczeciński
19931996

Licencjat - Ekonomia

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Umiejętności dodatkowe

Kursy i szkolenia:

IMS – Umiejętność skutecznego porozumiewania się,

MPO-Zarządzanie Ludźmi – Od wyznaczania celów do oceny,

Zarządzanie zmianą,

Prawo Pracy,

Efektywny proces rekrutacji,

Budowanie pewności siebie,

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y,

Kurs Excel dla zaawansowanych,

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Języki obce:

Język angielski - biegłość podstawowa

Prawo jazdy:

Kat. A,B od 1990r.

Wyróżnienia i nagrody

Excellent Award Nomination:

Nominacja do nagrody "Innovation Excellence Award" (General Electric) - za poprawę procesu kontroli dokumentacji kasjerskiej, zmniejszenie liczby wymaganych i przekazywanych dokumentów oraz skrócenie czasu ich  kontroli,

Nagroda Above&Beyond:

Nagroda Above&Beyond w kategorii „Otwartość” za zaangażowanie w procesie zmian weryfikacji dowodów księgowych w Departamencie Operacyjnego Wsparcia Sprzedaży,

Quality Check:

Nagroda za szczególne zaangażowanie w trakcie Lean Action Workout dla procesu Sales Finance,

Podziękowanie:

Za osiągnięte wyniki oraz zaangażowanie w realizację zadań związanych z procesem weryfikacji raportów kasowych w roku 2012, w szczególności za wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność w zakresie ich weryfikacji,


Udział w III maratonie sierpniowym  - ukończony przejazd na rolkach dystansu 42 km.

Zainteresowania:

Turystyka górska, turystyka rowerowa, jazda na rolkach, inscenizacje średniowieczne, literatura fantasy.

klauzula

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."