ანა ჯაკობია

Work History

Work History

პროგრამირების მენეჯერი

მთავარი მენეჯერი

Education

Education

ქ.თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის 112-ე საჯარო სკოლა

Portfolio