Download PDF

praktyka

2012Present

psycholog

Dom Sue Ryder
  • diagnoza neuropsychologiczna
  • psychoedukacja
  • psychoterapia
  • praca na Oddziale Dziennym
  • udział w badaniach klinicznych
  • konsultant w projekcie Telemedycyna
2015Present

prywatna praktyka psychologiczna

gabinet w Przychodni Śródmieście w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 9
2016Present

psycholog / psychoterapeuta

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
20132014

psycholog

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
samodzielne stanowisko psychologa
20112012

staż

Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

wykształcenie

2013Present

członek PTTPB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
2013Present

psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Uniwersytet SWPS w Warszawie
4-letnie studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
20072012

magister psychologii

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specjalność Psychoterapia oraz Doradztwo personalne

certyfikaty

20152015

trening interpersonalny

Centrum CBT
40 godzin treningu interpersonalnego
20132013

terapia PTSD protokołem przedłużonej ekspozycji

Uniwersytet Warszawski
specjalistyczne szkolenie Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego, organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego
20132013

Choroby neurodegeneracyjne: neuropsychologiczna diagnoza różnicowa 

Uniwersytet Jagielloński
20072007

FCE

University of Cambridge