Download PDF

Victor Mateo

Professor de violí,viola,piano i flauta de bec

Experiència docent

2014Present

Professor de violí,piano i flauta de bec

Oak House British School

Classes col.lectives i individuals a infants de 4 a 14 anys

20122016

Professor de violí

Musitekton

Classes per adults

20152017

Professor de flauta de bec i Música i Moviment

American School of Barcelona

Classes col.lectives per alumnes de primària

20142015

Voluntariat com a professor de violí i viola

Música Esperanza

Classes col.lectives amb infants 6 a 8 anys

20112014

Professor de violí

Escola de Música "Bigband"

Classes de violí a infants i adults

20112012

Professor de violí i viola 

Escola Municipal de Música "Aureli Vila"

 Substitució de professor en excedència

20112012

Professor de violí i música de cambra

Escola de Música "Gymusic"

Substitució de professora de baixa 

20102011

Professor de violí

Escola de Música "Diaula"
20052010

Professor de violí, viola i llenguatge musical

Escola  de Música"Quatre42" (Palma de Mallorca)
20042005

Professor de violí a l'Escola de Música de Montuiri (Mallorca)

Formació

20052009

Títol Superior de Viola

Conservatori Superior de les Illes Balears
20062007

Membre de la Jove Orquestra Mundial

20012004

Membre de la Jonde19952001

Grau Mig de Flauta de Bec 

Conservatori Professional de Música de Badalona


19972001

Membre de la JONC

Formacions complementàries

20152016

Nivell B.1 d'Anglès

20092010

Curs online de Programacions i Unitats didàctiques

IFIDMA
19981999

Nivell C de Llengua Catalana