Printing tool Download PDF

Haridus

20012003

PEDAGOOGIKAMAGISTRI KRAAD TPÜ 2003 Diplomi nr: CC 000505 10.04.2003

Tallinna Ülikool

Haridusuuringute Instituut

19851989

Diplomi nr: LB Nr 481403 07.07.1989 kehalise kasvatuse eriala, kehalise kasvatuse õpetaja

E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut

Minu töökohad

2004...

Arendusosakonna juhataja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Alates 2004 aastast olen töötanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses erinevates ametites. Minu töö ülesanneteks on olnud õppe- ja kasvatustöö, digiprojektide juhtimine (eVÕTI, VANKeR), sisekoolituste korraldamine, haridustehnoloogi töö, metoodilise töö juhtimine ja korraldamine organisatsioonis. Hetkel juhin arendusosakonna tööd, kuhu alla kuulub õppe- ja tugiteenistus

19942004

klassiõpetaja, õppealajuhataja, IKT koordinaator, koolitusjuht

Pärnu Niidupargi Gümnaasium
19891994

kehalise kasvatuse õpetaja

Tahkuranna Algkool
19811989

spordimetoodik

TREV-1

Hobid

Minu hobiks on loodusfotod. Mulle meeldib loodust nautida ja hetki jäädvustada.

Oskused

Haridustehnoloogilised pädevused:

ISTE

Kutsekvalifikatsioon

20122017

Täiskasvanute koolitaja, tase 7

Väljastaja: Kutsekoda, Andras

Täiskasvanute koolitajana olen tegutsenud alates 1997 aastast. Sel aastal täitus 20 aastat koolitajana tegutsemist.

Portfolio