Download PDF

Minu töökohad

2010...

Arendusosakonna juhataja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Minu töö ülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö, projektide, IKT, haridustehnoloogia ja metoodilise töö juhtimine ja korraldamine organisatsioonis

Haridus

Digitaalne arengumapp

Minu hobiks on loodusfotod

Oskused

Haridustehnoloogilised pädevused:

ISTE

Kutsekvalifikatsioon

20122017

Täiskasvanute koolitaja, tase 7

Väljastaja: Kutsekoda, Andras

Oman pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana

Portfolio

Kasutan oma töös e-portfoliot ehk digitaalset arengumappi.