Download PDF

Vanessa Rosell

EDUCADORA SOCIAL, PSICOPEDAGOGA I TÈCNICA EN ORIENTACIÓ LABORAL

Summary

Psicopedagoga i educadora social amb experiència com a Tècnica d'orientació laboral i formació específica en l'àmbit. En permanent anàlisi crític de la meva actuació com a professional (investigació - acció) i també en contínua recerca de nous coneixements i aprenentatges. Especialment motivada per diversos àmbits de coneixement i d’actuació professional, com ara l'orientació laboral, la formació de les persones adultes, la mediació de conflictes o les dificultats d'aprenentatge.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2014Present

Tècnica d'Orientació - Inserció Laboral

Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació

Orientació laboral grupal i dinamització en un entorn de recerca de feina, en el context d’una aula amb un ordinador i connexió a Internet per cada un dels usuaris participants, a l’Espai de Recerca de Feina. Formacions grupals relatives a eines i estratègies de recerca de feina. Alfabetització digital: iniciació a la navegació a través d'Internet.

20122013

Psicopedagoga

Servei Psicopedagògic
Col·laboracions puntuals a mode de practicant amb Assumpció Roqueta, psicòloga especialitzada en valoracions psicopedagògiques de nens/es adoptats.
20112011

Tècnica d'Orientació - Inserció Laboral

Ajuntament de Blanes
Orientació laboral i dinamització grupal en un entorn de recerca de feina, en el context d’una aula amb ordinadors i connexió a Internet per a cada un dels/les usuaris/es participants, a l’Aula Activa. També formació grupal relativa a eines i estratègies per la recerca de feina.
20102011

Tècnica d'Orientació - Inserció Laboral.

Ajuntament de Girona
Pràctiques el 2008 i treball remunerat el 2010-2011. Pràctiques: Tècnica d'orientació laboral dins el Programa Experimental en Matèria d'Ocupació. Treball remunerat: Tècnica d'orientació laboral en el context d’un programa d’inserció laboral adreçat a dones víctimes de violència de gènere. Tutories individuals i sessions grupals relatives a les habilitats socials i comunicatives, al treball en equip, a les eines i estratègies per a la recerca de feina, a les desigualtats de gènere, a l'autoconeixement i l'autoestima, entre d'altres. Preselecció de candidates per ofertes laborals de la pròpia borsa.

FORMACIÓ ACADÈMICA

20092010

Postgrau en Mediació Familiar

Universidad Nacional de Educación a Distancia - U.N.E.D.
20062008

Llicenciatura en Psicopedagogia

Universitat de Girona
20022005

Diplomatura en Educació Social

Universitat de Girona
19992002

Primer Cicle de Filosofia

Universitat de Girona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

20142014

Eines de gestió per la millora contínua en Orientació Professional.

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ
20132013

El dibuix de la família com a recurs diagnòstic.

PRISMA SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS
20122012

Recursos per l’educació en la igualtat de gènere.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
20122012

Dret i gènere en el mercat laboral.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
20112011

Marketing personal a la xarxa aplicat a la recerca de feina.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
20112011

Recursos per a la creació d’empreses.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
20112011

Seminari “Tutores i tutors de resiliència”.

FUNDACIÓ EXIL
20112011

La resiliència com a resposta als conflictes vitals.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
20102010

Seminari d’introducció a la pràctica de tècniques de relaxació.

UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA
20092009

Seminari d’intervenció amb víctimes de violència de gènere.

UNIVERSITAT DE GIRONA
20092009

Programa d'intervenció. Violència: Tolerància zero.

FUNDACIÓ LA CAIXA
20082008

Taller d’orientació laboral des de la perspectiva de gènere.

CREU ROJA CATALUNYA

COMPETÈNCIES

IMPLICACIÓ I MOTIVACIÓ
CAPACITAT D'APRENENTATGE
HABILITAT COMUNICATIVA 
PROACTIVITAT