Download PDF

Trình độ của bố

Bố đời

Hưng bà Trai
Oct 2010Oct 2015

Tài chính Ngân hàng

 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Kỹ năng của bố

Nói phét bằng tiếng anh
Quan hệ

Bạn anh Hùng