Download PDF

Łukasz Paweł Frydrych

Project Manager / Konsultant

Profil zawodowy

Doświadczenie w zarządzaniu projektami, konsultingu dla firm, kierowaniu zespołem, prowadzeniu doradztwa indywidualnego i szkoleń. Pracował w marketingu i sprzedaży, współpracował z firmami z różnych branż, uczestniczył w projektach międzynarodowych i międzysektorowych z partnerami z otoczenia nauki i biznesu. Dysponuje solidnym wykształceniem ekonomicznym i multidyscyplinarnym doświadczeniem biznesowym.

Doświadczenie

20112015

SMARTHINK Consulting
 • Realizacja projektów doradczych z zakresu strategii, marketingu, sprzedaży i organizacji dla przedsiębiorstw z branż m.in. informatycznej, energetycznej, transportowej, turystycznej, budowlanej, meblarskiej, edukacyjnej 
 • Prowadzenie audytów organizacji, warsztatów dla kierowników przedsiębiorstw, wsparcie zarządów w procesie zmian
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu marketingu i sprzedaży oraz biznesplanu dla mikroprzedsiębiorców i startupów
 • Prowadzenie szkoleń biznesowych m.in. biznesplan,strategia,  marketing, sprzedaż

      Osiągnięcia:

 • Zrealizowanie ponad 20 dużych projektów doradczych w przedsiębiorstwach (m.in. Polskie Tatry S.A., Inspirion Polska Sp. z o.o., Lamar Sp. z o.o., Centrostal S.A., MobileWeb Sp. z o.o.)
 • Zrealizowanie ponad 1500 godzin konsultacji indywidualnych w projektach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Politechniki Krakowskiej, Agencji Komunikacji Marketingowej Interactive, Systema sp. z o.o., MARR S.A., Fundacji Rozwoju Kina, PMDG (m.in. Bardomed, Ateneo, Sharptec, York School of English, Podiomed, PIRX 3D), które przyczyniły się do rozwoju firm, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia sprzedaży
20102011

Koordynator Projektu

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC)
 • Koordynowanie projektu szkoleniowego dla przedsiębiorstw
 • Organizowanie szkoleń dla właścicieli i dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami
 • Prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych, pozyskiwanie klientów, prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych, przygotowywanie nowych projektów
 • Współorganizowanie wydarzeń networkingowych izby

Osiągnięcia:

 • Zrealizowanie projektu „Silna marka i kompetencje paszportem na rynki krajowy i zagraniczne”, przeszkolenie blisko 100 przedsiębiorstw z różnych branż
 • Pozyskanie blisko 50 przedsiębiorstw do projektu, nawiązanie współpracy z organizacją BNI, poszerzenie sieci współpracy izby
 • Udzielenie wsparcia mentoringowego 20 startupom w ramach programu „Youth Business Poland” Fundacji Inkubator Technologiczny
20062010

Project Manager

Krakowski Park Technologiczny / Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Współtworzenie i kierowanie Inkubatorem Technologicznym KPT dla nowych firm
 • Koordynowanie projektów „InnoRegioMalopolska”, „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, „Sieć Inwestorów”
 • Współudział w tworzeniu projektu „Fundusz Zalążkowy KPT”, "Sieci Inwestorów" oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Małopolski
 • Współpraca i budowanie relacji z firmami działającymi w Inkubatorze, rozwój sieci partnerów ze środowiska biznesu, nauki i administracji
 • Organizacja wielu inicjatyw i eventów wpierających przedsiębiorczość (m.in. w ramach Europejskiego Tygodnia MSP, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości)

      Osiągnięcia:

 • Pełnienie funkcji koordynatora Inkubatora Technologicznego KPT, przyjęcie pierwszych 10 innowacyjnych projektów do inkubatora z branży ICT, biotech, inżynierskiej
 • Zrealizowanie projektów o budżetach ok. 1 mln zł
 • Pozyskanie finansowania z funduszy UE na realizację nowych projektów
20042006

Account Manager, Specjalista ds. sprzedaży

COMARCH S.A.
 • Rozwój Programu Partnerskiego CDN
 • Współpraca z kluczowymi klientami i partnerami biznesowym
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń autoryzacyjnych dla partnerów
 • Pozyskiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji
 • Wspieranie kreatywnej sprzedaży, organizowanie kampanii marketingowych
 • Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania UE dla klientów

       Osiągnięcia:

 • Zaktualizowanie Programu Partnerskiego CDN, poszerzenie sieci partnerów
 • Przeprowadzenie kilkudziesięciu szkoleń dla partnerów, pozyskanie nowych klientów

Dodatkowa aktywność

 • Wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mijusic Sp. z o.o.
 • Ekspert w projekcie pn. Lwowskie Centrum Innowacji, realizowanym przy udziale Civilian Research & Development Foundation z USA
 • Ocena biznesplanów w „Szkole Przedsiębiorczości UJ” realizowanej przez Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu 
 • Wizyty studyjno-szkoleniowe: Boecillo Technology Park (Hiszpania), Otaniemi Technology Hub, Technopolis Group (Finlandia), Technology Park and Technology Transfer Centre (Czechy), Canterbury Enterprise Hub (UK), Meta Group (Włochy)
 • Współtworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Krakowie
 • Udział w projekcie “Twoja Europa” przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (sporządzenie analiz marketingowych dla firm Krakchemia i 4D, staże w Ministerstwie Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Goodrich Corporation Poland, Krośnieńskich Hutach Szkła KROSNO S.A.

Edukacja

20072012

Studia doktoranckie

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Europeistyki

20042006

Studia podyplomowe

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA

20042004

Stypendium Programu Erasmus

Anhalt University of Applied Sciences, Germany

Marketing i handel międzynarodowy

20002005

Studia magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe, Specjalność Przedsiębiorczość i Innowacje

Umiejętności

 • Zarządzanie projektami UE (budżet ok. 1 mln złotych)
 • Prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego (ponad 1800 godz.)
 • Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne oraz pozyskiwania klientów
 • Znajomość metod analizy strategicznej w tym budowania strategii wg Balanced Scorecard
 • Umiejętność konstruowania biznesplanu i rozwoju biznesu
 • Łatwość prowadzenia współpracy i budowania relacji na styku nauki i biznesu
 • Języki:  angielski – zaawansowany

                         rosyjski – średnio zaawansowany

                         niemiecki – podstawowy

                         ukraiński – podstawowy

 • MS Office, Sharepoint, systemów do zarządzania firmą CDN, Prawo jazdy kat. B

Szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniach z zarządzania projektami, rozwoju biznesu i innowacji, pozyskiwania finansowania i sprzedaży, w tym m.in:

 • Zarządzanie projektami – Edelman Polska
 • Twoja Europa (cykl szkoleń z tematyki zarządzania) – PTE w Krakowie
 • Inkubator Technologiczny – zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy – SOOIPP
 • Pozyskiwanie kapitału z rynku NewConnect – EFICOM S.A.
 • Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka – PSIK
 • Zachęty inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw – MGG Conferences
 • Techniki autoprezentacji i skutecznej sprzedaży – POINT Corporate Development
 • Autoryzacja z zakresu oprogramowania CDN XL – Comarch S.A.
 • Profesjonalny trener zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera, Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK
 • Certyfikat ukończenia kursu I stopnia – Szkoła paralotniowa „Fly Away”

Zainteresowania

Trekking i turystyka wysokogórska, sporty outdoorowe, fotografia podróżnicza

Text section

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzani moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm)”