Łukasz Paweł Frydrych

 • Kraków, Polska
Łukasz Paweł Frydrych

Project Manager / Konsultant

Profil zawodowy

Doświadczenie w zarządzaniu projektami, konsultingu dla firm, kierowaniu zespołem, prowadzeniu doradztwa indywidualnego i szkoleń. Pracował w marketingu i sprzedaży, współpracował z firmami z różnych branż, uczestniczył w projektach międzynarodowych i międzysektorowych z partnerami z otoczenia nauki i biznesu. Dysponuje solidnym wykształceniem ekonomicznym i multidyscyplinarnym doświadczeniem biznesowym.

Doświadczenie

Work experience
2011 - 2015

SMARTHINK Consulting
 • Realizacja projektów doradczych z zakresu strategii, marketingu, sprzedaży i organizacji dla przedsiębiorstw z branż m.in. informatycznej, energetycznej, transportowej, turystycznej, budowlanej, meblarskiej, edukacyjnej 
 • Prowadzenie audytów organizacji, warsztatów dla kierowników przedsiębiorstw, wsparcie zarządów w procesie zmian
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu marketingu i sprzedaży oraz biznesplanu dla mikroprzedsiębiorców i startupów
 • Prowadzenie szkoleń biznesowych m.in. biznesplan,strategia,  marketing, sprzedaż

      Osiągnięcia:

 • Zrealizowanie ponad 20 dużych projektów doradczych w przedsiębiorstwach (m.in. Polskie Tatry S.A., Inspirion Polska Sp. z o.o., Lamar Sp. z o.o., Centrostal S.A., MobileWeb Sp. z o.o.)
 • Zrealizowanie ponad 1500 godzin konsultacji indywidualnych w projektach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Politechniki Krakowskiej, Agencji Komunikacji Marketingowej Interactive, Systema sp. z o.o., MARR S.A., Fundacji Rozwoju Kina, PMDG (m.in. Bardomed, Ateneo, Sharptec, York School of English, Podiomed, PIRX 3D), które przyczyniły się do rozwoju firm, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia sprzedaży
2010 - 2011

Koordynator Projektu

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC)
 • Koordynowanie projektu szkoleniowego dla przedsiębiorstw
 • Organizowanie szkoleń dla właścicieli i dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami
 • Prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych, pozyskiwanie klientów, prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych, przygotowywanie nowych projektów
 • Współorganizowanie wydarzeń networkingowych izby

Osiągnięcia:

 • Zrealizowanie projektu „Silna marka i kompetencje paszportem na rynki krajowy i zagraniczne”, przeszkolenie blisko 100 przedsiębiorstw z różnych branż
 • Pozyskanie blisko 50 przedsiębiorstw do projektu, nawiązanie współpracy z organizacją BNI, poszerzenie sieci współpracy izby
 • Udzielenie wsparcia mentoringowego 20 startupom w ramach programu „Youth Business Poland” Fundacji Inkubator Technologiczny
2006 - 2010

Project Manager

Krakowski Park Technologiczny / Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Współtworzenie i kierowanie Inkubatorem Technologicznym KPT dla nowych firm
 • Koordynowanie projektów „InnoRegioMalopolska”, „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, „Sieć Inwestorów”
 • Współudział w tworzeniu projektu „Fundusz Zalążkowy KPT”, "Sieci Inwestorów" oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Małopolski
 • Współpraca i budowanie relacji z firmami działającymi w Inkubatorze, rozwój sieci partnerów ze środowiska biznesu, nauki i administracji
 • Organizacja wielu inicjatyw i eventów wpierających przedsiębiorczość (m.in. w ramach Europejskiego Tygodnia MSP, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości)

      Osiągnięcia:

 • Pełnienie funkcji koordynatora Inkubatora Technologicznego KPT, przyjęcie pierwszych 10 innowacyjnych projektów do inkubatora z branży ICT, biotech, inżynierskiej
 • Zrealizowanie projektów o budżetach ok. 1 mln zł
 • Pozyskanie finansowania z funduszy UE na realizację nowych projektów
2004 - 2006

Account Manager, Specjalista ds. sprzedaży

COMARCH S.A.
 • Rozwój Programu Partnerskiego CDN
 • Współpraca z kluczowymi klientami i partnerami biznesowym
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń autoryzacyjnych dla partnerów
 • Pozyskiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji
 • Wspieranie kreatywnej sprzedaży, organizowanie kampanii marketingowych
 • Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania UE dla klientów

       Osiągnięcia:

 • Zaktualizowanie Programu Partnerskiego CDN, poszerzenie sieci partnerów
 • Przeprowadzenie kilkudziesięciu szkoleń dla partnerów, pozyskanie nowych klientów

Dodatkowa aktywność

 • Wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mijusic Sp. z o.o.
 • Ekspert w projekcie pn. Lwowskie Centrum Innowacji, realizowanym przy udziale Civilian Research & Development Foundation z USA
 • Ocena biznesplanów w „Szkole Przedsiębiorczości UJ” realizowanej przez Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu 
 • Wizyty studyjno-szkoleniowe: Boecillo Technology Park (Hiszpania), Otaniemi Technology Hub, Technopolis Group (Finlandia), Technology Park and Technology Transfer Centre (Czechy), Canterbury Enterprise Hub (UK), Meta Group (Włochy)
 • Współtworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Krakowie
 • Udział w projekcie “Twoja Europa” przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (sporządzenie analiz marketingowych dla firm Krakchemia i 4D, staże w Ministerstwie Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Goodrich Corporation Poland, Krośnieńskich Hutach Szkła KROSNO S.A.

Edukacja

Education
2007 - 2012

Studia doktoranckie

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Europeistyki

2004 - 2006

Studia podyplomowe

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA

2004 - 2004

Stypendium Programu Erasmus

Anhalt University of Applied Sciences, Germany

Marketing i handel międzynarodowy

2000 - 2005

Studia magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe, Specjalność Przedsiębiorczość i Innowacje

Umiejętności

 • Zarządzanie projektami UE (budżet ok. 1 mln złotych)
 • Prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego (ponad 1800 godz.)
 • Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne oraz pozyskiwania klientów
 • Znajomość metod analizy strategicznej w tym budowania strategii wg Balanced Scorecard
 • Umiejętność konstruowania biznesplanu i rozwoju biznesu
 • Łatwość prowadzenia współpracy i budowania relacji na styku nauki i biznesu
 • Języki:  angielski – zaawansowany

                         rosyjski – średnio zaawansowany

                         niemiecki – podstawowy

                         ukraiński – podstawowy

 • MS Office, Sharepoint, systemów do zarządzania firmą CDN, Prawo jazdy kat. B

Szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniach z zarządzania projektami, rozwoju biznesu i innowacji, pozyskiwania finansowania i sprzedaży, w tym m.in:

 • Zarządzanie projektami – Edelman Polska
 • Twoja Europa (cykl szkoleń z tematyki zarządzania) – PTE w Krakowie
 • Inkubator Technologiczny – zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy – SOOIPP
 • Pozyskiwanie kapitału z rynku NewConnect – EFICOM S.A.
 • Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka – PSIK
 • Zachęty inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw – MGG Conferences
 • Techniki autoprezentacji i skutecznej sprzedaży – POINT Corporate Development
 • Autoryzacja z zakresu oprogramowania CDN XL – Comarch S.A.
 • Profesjonalny trener zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera, Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK
 • Certyfikat ukończenia kursu I stopnia – Szkoła paralotniowa „Fly Away”

Zainteresowania

Trekking i turystyka wysokogórska, sporty outdoorowe, fotografia podróżnicza

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzani moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm)”