Printing tool Download PDF

Work experience

Jan 2010Present

Miljö- och Etikkonsult

Stefan Blomquist Konsult

Hjälpa företag bli mer miljövänliga och skaffa sig en etisk profil, samt hjälpa privatpersoner göra miljöriktiga val

Nov 1989Oct 2008

Trädgårdsarbetare, Arbetande förman

Malmö Stad, Serviceförvaltningen

Planera och utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter inom trädgårds- och parkskötsel. Informera och motivera medarbetarna. Ge service och information till gäster och besökande. Ett visst budgetansvar

Sammanfattning:

Hur kan jag göra nytta hos dig?

Med min breda naturvetenskapliga utbildning kommer jag att göra stor nytta på flera olika ställen.Har en trädgårdsingenjörsutbildning i grunden som sedan byggts på och breddats med olika kurser i både miljölagstiftning och biologi.

Söker efter en arbetsplats där all min kunskap och kompetens kommer till nytta. Kan framför allt göra nytta i jobb som arbetsledare inom trädgård eller miljöinspektör. Är dock öppen för alla förslag på ställen där mina kunskaper och erfarenheter kommer till användning och gör skillnad.

Är en engagerad, driven, positiv naturvetare som inte är rädd för att hugga i där det behövs! Har ett stort engagemang för miljön och det hållbara utnyttjandet av naturresurserna. Är även en aktiv föreningsmänniska, i huvudsak för att jag gillar att knyta kontakter och skapa relationer, samt att ge och få kunskap.

Education

Nov 2013Jun 2014

Kandidatexamen

Swedish University of Agricultural Science
 • Frukt- bär- och vinodling.
 • Hydroponisk odling.
 • Livscykelanalys av svensk gurkodling
Jan 2010Jun 2010

Cand. scient

Malmo University, Kultur och samhälle
 • Svensk och europeisk miljörätt
 • Internationell miljörätt
 • Miljöpolitik och hållbar utveckling
Aug 2008Jan 2010

Cand. scient

Swedish University of Agricultural Science

Kursblock "Miljömanagement" och några enskilda kurser inom ämnena:

 • Miljöbalken och miljölagstiftning
 • Biologisk mångfald
 • Projektledning
 • Livscykelanalys
 • Miljömålen
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Plan- och bygglagen
Aug 1999Jun 2001

Trädgårdsingenjör

Swedish University of Agricultural Science
 • Odling och produktion
 • Psykologi och ledarskap
 • Rådgivning
 • Marknadsföring
 • Företagsekonomi

Specialområde och drivkrafter

Mina specialområden och mina intressen är Natur, Trädgård, Etik & Miljö.

Några av mina drivkrafter är Kreativitet. Personlig utveckling och ett intresse av att utveckla andra människor, samt ett långsiktigt hållbart användande av jordens resurser.

Vi ärver inte jorden av våra föräldrar. Vi lånar den av våra barn.

Välj alltid ekologiskt och rättvisemärkt i första hand!

Certifications

Jun 2011Jun 2016

Tillståndsbevis

Länsstyrelsen i Skåne län
Tillstånd att använda kemiska bekämpningsmedel, Klass 1L och 2L

Min historia

Efter att ha arbetat hos samma arbetsgivare i 19 år och utvecklat verksamheten, så behövde jag utveckla mig själv och valde därför att läsa några fristående kurser och ta en kandidatexamen. Därefter startades eget företag eftersom jag trodde mig vara en entreprenör. Företaget utvecklades dock inte som jag ville och idag är det endast min hobby. Därför är jag nu  på väg ut i arbetslivet igen och söker nu efter nya utmaningar, möjligheter och nya verksamheter att utveckla.