Download PDF

Kinh nghiệm làm gia sư:

Jul 2011Jul 2012

Gia sư toán ôn thi Đại học

Gia sư toán cho em học sinh lớp 12 trường...

Jan 2010Apr 2011

Gia sư

Gia sư toán... 

Jan 2010Apr 2010

Gia sư toán

Gia sư toán cho 2 em học sinh lớp 9

Học vấn:

Oct 2009Dec 2015

Sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sinh viên khoa Toán....

Sep 2005Oct 2008

Học sinh chuyên Toán

Trường THPT Lê Hồng Phong, TP...

Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh...