Kinh nghiệm làm gia sư:

Work experience
Jul 2011 - Jul 2012

Gia sư toán ôn thi Đại học

Gia sư toán cho em học sinh lớp 12 trường...

Jan 2010 - Apr 2011

Gia sư

Gia sư toán... 

Jan 2010 - Apr 2010

Gia sư toán

Gia sư toán cho 2 em học sinh lớp 9

Học vấn:

Education
Oct 2009 - Dec 2015

Sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sinh viên khoa Toán....

Sep 2005 - Oct 2008

Học sinh chuyên Toán

Trường THPT Lê Hồng Phong, TP...

Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh...