Download PDF

Tom Verhoeve

"connecting the dots", STEVIGE ONLINE STRATEEG 

Dit ben ik

Internettechnologie eist van ons een andere mindset, nieuwe businessmodellen, een andere manier van werken. We zitten midden in een disruptieve digitale transformatie. Sinds ik afgestudeerd ben als procesbegeleider in complexe verandertrajecten met tegengestelde belangen, werk ik ruim 12 jaar aan het aanpassen van organisaties op dit vlak. 

De verandering richt zich overigens niet zozeer op de technologie (die verandert toch wel), maar juist op de mensen. Of dat nu het projectteam is die de resultaten moet neerzetten, of de eindgebruikers die de resultaten moeten gebruiken: de mensen maken het verschil.

Met mijn enthousiasme, kennis van zaken, respectvolle benadering en richtinggevende capaciteiten weet ik weerstanden om te buigen naar èchte samenwerking. Ik drijf op energie en maak deze ook graag bij anderen los. Immers, als mensen met plezier samenwerken, worden organisaties daar beter van. 

Ik ben conceptueel sterk, schakel snel en leg verbanden die anderen vaak nog niet zien. Daarom word ik meestal gevraagd om nieuwe ontwikkelingen te introduceren, deze te duiden en samen in te zetten. 

Dit heb ik gedaan

Sep 2013Present

channel strategist

ABN AMRO

Als channel strategist is het mijn taak om de interne digitale communicatie-middelen te innoveren. Niet voor het vernieuwen zelf, maar om de 24.000 medewerkers (waarvan 25% internationaal) nog beter bij hun werkzaamheden te ondersteunen. Nodig was het wel: sinds 2009 is er eigenlijk niets gebeurd, terwijl de organisatie intussen enorm veranderd is.

Daarom heb ik een strategie, inclusief roadmap, opgesteld waarin de belangen van de medewerker (snel en makkelijk toegang tot collega's, informatie en applicaties ), de organisatie (iedere medewerker ambassadeur ) en IT (flexibele, moderne en veilige technologie ) samenkomen. Mijn kennis en ervaring op het gebied van nieuwe manieren van werken, (marketing)communicatie, trends en technologische mogelijkheden kwamen hierbij uitstekend van pas.

Zo zetten we gericht stappen op het gebied van analytics, social, search, redesign, contentarchitectuur, customer journeys en meer. Hierbij coach ik het team in het toepassen van nieuwe vaardigheden.

Ook heb ik als productowner de ontwikkeling van een webbased kennissysteem aangestuurd. Deze webapplicatie wordt dagelijks door alle medewerkers met direct klantcontact gebruikt als referentiebron bij het behandelen van klantvragen. Het resultaat is door de eindgebruikers met een 9 beoordeeld.

Tenslotte ben ik van concept tot conversie verantwoordelijk voor het inzetten van de digitale middelen bij interne communicatiecampagnes. Denk aan de bekendmaking van de kwartaalcijfers, het duiden van de bankbrede strategie en de mogelijke beursgang.

Mar 2012Aug 2013

senior business consultant

Incentro

Mijn werkzaamheden concentreerden zich rond drie thema's: social business, (enterprise) search en de cookiewet. Ik heb diverse opdrachtgevers in de overheid-, energie- en telecomsector geholpen van strategie tot implementatie. Als projectleider en adviseur, maar ook als inspirator.

Mar 2006Feb 2012

organisatieadviseur

Proven Partners

Proven Partners is een adviesbureau dat zich richt op kenniswerkers, waarbij de focus ligt op de fysieke en de digitale werkomgeving.

Ik heb voor meerdere klanten werkplekconcepten ontwikkeld en de uitvoering daarvan (be)geleid:

 • Eneco » inrichten en uitbouwen online governance
 • Syntens en Kamer van Koophandel » concept ontwikkeld hoe 50 adviseurs verspreid over zuid Nederland kennis onderling delen en verrijken om innovatie te bevorderen;
 • Van Neynsel Groep » visie ontwikkeld op ICT en domotica in de zorg;
 • Nederlandse Rode Kruis » 35.000 vrijwilligers verbinden via social media;
 • Pels Rijcken » verrijken document management systeem met taxonomie/folksonomy;
 • e.a. klanten in de sectoren overheid, zorg en logistiek.

Ook heb ik als thought leader op het gebied van Het Nieuwe Werken meerdere keynotes en workshops mogen verzorgen en cursussen digitale vaardigheden gegeven.

Binnen Proven Partners was ik tenslotte verantwoordelijk voor de (online) marketingcommunicatie en als pre-partner mede verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten.

Jun 2009Nov 2010

organisatieadviseur

Rijksoverheid

Ik heb in het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst de verandercommunicatie ingericht (via Proven Partners). Onderdeel daarvan was onder andere het leiden van het communicatieteam van vier mensen. 

Ook heb ik de tactische regie ingericht bij de overdracht naar de beheerfase (naar analogie van het model van Maes). Daarbij heb ik twee teams aangestuurd: één dat het organisatie- en formatierapport vorm heeft gegeven, en een team dat de governance heeft beschreven. Tenslotte heb ik een simulatiegame ontwikkeld om de governance te ervaren en te verbeteren.  

Mar 2006Sep 2009

projectmanager

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Naast de ontwikkeling van het concept voor de nieuwe fysieke en digitale werkomgeving heb ik (via Proven Partners) het projectmanagement over de realisatie gevoerd. Dat behelste de financiële controle, het aansturen van de projectleiders ICT, Facilitair en Communicatie alsook het functioneel aansturen van het bouwmanagement. Daarnaast hebben we de eindgebruikers meegenomen en voorbereid op de nieuwe werkomgeving. Niet relevant, maar wel leuk is dat de opening van het vernieuwde kantoor is verricht door Koningin Beatrix.

Sep 2005Feb 2006

communicatieadviseur online

Rijkswaterstaat

Ik heb samen met een collega de nieuwe inter- en intranetafdeling vormgegeven, als onderdeel van het ontwikkelproces tot een nieuwe uitvoerende dienst van Rijkswaterstaat. Dit naast het standaard contentbeheer en functionele aansturing van de technische dienst dat ook gewoon plaatsvond. Deze afdeling is inmiddels gegroeid van 3 naar ruim 20 mensen.

Jan 2002Sep 2005

projectleider / adviseur 

Rijkswaterstaat
 • Projecten geleid op het gebied van Knowledge (search & retrieval, social communities), Content en Document Management;
 • één front-office gecreëerd uit drie bestaande;
 • verkeersbeelden verspreiden via internet;
 • introductie en uitrol Blackberry mobiele telefoons;
 • andere onderwerpen: Enterprise Information Portals, internet, intranet, web, open source, open standards, et cetera.

Na de reorganisatie heb ik ook meegewerkt aan het strategisch ondernemingsplan en het in lijn brengen van bestaande producten en diensten.

Dit is mijn theoretische bagage

2014

Customer Excellence

LEAN implementatie bij ABN AMRO

2013

Scrum

Product Owner

2005

IPMA C

2005

Prince2

19972001

Bachelor of Science

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Afstudeerrichting "interactieve planvorming"

Zo zet ik me in voor de maatschappij

 • raadslid namens D66 Nieuwegein (2014 - heden)
 • voorzitter Medezeggenschapsraad (2011 - heden)
 • voorzitter Permanente Programma Commissie D66 Nieuwegein (2012 - 2014)
 • organisator verkiezing "overheidsorganisatie 2.0 van het jaar" (2010 - 2013)
  Samen met TNO en PBLQ heb ik vanuit Ambtenaar2.0 de jaarlijkse verkiezing "overheidsorganisatie2.0 van het jaar" georganiseerd. De winnaars zijn:
  • 2010 - gemeente Amsterdam
  • 2011 - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • 2012 - Rijkswaterstaat
 • mede initiator Vernieuwing in Werk (2009 - 2011)
  De multidisciplinaire onafhankelijke groep van Vernieuwing in Werk heeft voor een brede discussie gezorgd op het vlak van het nieuwe werken.