Управител

Сита Мениджмънт Консулт ООД

“СИТА Мениджмънт Консулт” ООД е консултантска компания по управление, която работи за повишаване на ефективността на бизнес процесите на своите клиенти чрез правилна организация на човешки ресурси и професионална работа в екип.

Основните области на специализация на "Сита Мениджмънт Консулт" ООД са консултациите и обученията по професионално управление на човешките ресурси, повишаване на мениджърската компетентност, ефективна работа в екип, продажби.