Printing tool Download PDF

Summary

Chuyên nghiệp - uy tín - chất lượng coa

Work experience

Sep 2012Sep 2014

Software Engineer

R&D - Tecapro Telecom Joint Stock Company

Test kiểm phần mềm điều khiển hệ thống tổng đài

Phát triển phần mềm cấu hình & giám sát hệ thống tổng đài trên PC

Phát triển mô đun ghi cước cho card

Triển khai hệ thống tổng đài cấp chiến lược, chiến dịch trong toàn quân

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát & cấu hình tổng đài.

Thử nghiệm hệ thống tổng đài IP thông qua đường truyền vệ tinh

Nghiên cứu & thử nghiệm hệ thống quản lý tổng đài trung tâm

Phát triển phần mềm kết nối dữ liệu với thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).

Test kiểm thiết bị GSHT để hợp chuẩn QCVN31

Nghiên cứu & phát triển hệ thống mô phỏng bệ Palma (hệ thống phòng thủ tên lửa)

Aug 2011Aug 2012

Software Developer

Thoi Dai Moi Joint Stock Company

Install Oracle 11g DB in RedHat Server

Setup Oracle Application Config

Chỉnh sửa & phát triển ERP - phân hệ bán hàng.

Triển khai hệ thống ERP - phân hệ bán hàng cho Xi Măng Thăng Long

Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống.

Education

Sep 2007Jul 2011

Br

Ho Chi Minh of Education University

- DB Oracle

- SE

- Luận văn: Giải pháp tìm đường cho hệ thống xe buýt tích hợp GPS + bản đồ thông minh

Skills

Unity3D

Sử dụng tool phát triển game, mô phỏng

C#

Phát triển phần mềm trên Winform, sử dụng thành thạo Visual studio 2010,....

C Embeded

Phát triển hệ thống giúp với ngôn ngữ C/C++

Hệ thống điều khiển & xử lý trên tổng đài Analogs

Oracle

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle:

- Thiết kế

- Cài đặt

- Backup/Restore

Sở thích

Bóng đá

Nhạc trữ tình

Nghiên cứu khoa học