Printing tool Download PDF

Work experience

Education

Гимназија ,,Светозар Марковић"


Филозофски факултет


Portfolio

Наставница сам српског језика и грађанског васпитања у основној школи. Оно што ме испуњава и мотивише је креативна настава којој тежим и ученичка постигнућа и вештине које поседују.

С обзиром на то да образовање није само школски час и научена лекција, већ активно учествовање и лично напредовање у том систему, мој наставнички позив подразумева и више од самог предмета.

 Осим наставе која је примарна, вештине које развијам помогле су ми у: координацији  школским ученичким тимовима (Ученички парламент, Вршњачки тим) ; организацији многих акција које имају за циљ промоцију ненасилне комуникације, толеранције, здравог и безбедног окружења за децу и младе; активно учествовање у самовредновању школе и координација школским тимом за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања.