Printing tool Download PDF

Kinh nghiệm làm v

Phóng viên

Đài Truyền hình Việt Nam

Tháng 12/2014 đến nay: Phóng viên mảng Văn Hóa-Xã Hội chương trình Chuyển động 24h

Tháng 8/2014 đến tháng 12/2014: Phóng viên kinh tế chương trình Tài chính Tiêu Dùng trực thuộc phòng Kinh Tế - Ban Thời Sự

Nhân viên Truyền Thông

Thời trang Emspo

Nhân viên Pr và Marketing online. Thực hiện các chiến dịch kinh doanh của công ty

Trợ lý Truyền Thông

Đại diện Miss World Việt Nam 2014

Lên kế hoạch tập luyện, giải quyết các công việc với báo chí, các nhãn hàng từ trước trong và sau khi thí sinh tham gia cuộc thi.