Download PDF

Vzdelanie

20132015

Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Ekonomická univerzita v Bratislave Inžinierske štúdium

Získané poznatky z využívania kvantitatívnych metód pri riešení analytických a rozhodovacích problémov, znalosti softvérového inžinierstva a projektovania - analýza, návrh a implementácia informačných systémov.

20082012

Hospodárska informatika

Ekonomická univerzita v Bratislave bakalárske štúdium

Získané poznatky z mikro a makro ekonomických procesov, matematickej štatistiky a operačného výskumu, základy algoritmizácie a programovania, operačných systémov a databázových systémov

Zamestnanie

Sep 2012Present

Online Sales Manager

Shark online, a.s.
  • Komunikácia so zákazníkmi
  • Nákup a predaj tovaru (B2B a B2C)
  • Starostlivosť o sortiment
  • Poradenstvo v IT sortimente
  • Vypracovávanie cenových ponúk
  • Reportovanie výsledkov, analýza výsledkov