Printing tool Download PDF

Radno iskustvo

rujan 2017.danas

- učiteljica geografije

OŠ Trnovitica, OŠ Trnovitički Popovac, OŠ Mirka Pereša
lipanj 2017.rujan 2017.

- turistički informator

Park prirode Telašćica

– informiranje posjetitelja o pravilima ponašanja unutar Parka

– informiranje posjetitelja o vrijednostima Parka, materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini

– informiranje posjetitelja o tome kako doći do mjesta od interesa unutar Parka: fenomeni, arheološke lokacije, pješačke staze, lokacije za ronjenje, kupanje, itd.

rujan 2012. ožujak 2017.

- učiteljica geografije

OŠ Čazma, OŠ Trnovitica, I.OŠ Bjelovar, Gimnazija Bjelovar

- provedba aktivnosti u sklopu ISE projekta

- provedba Eratostenovog eksperimenta

- obavljanje poslova sindikalnog povjerenika (izrada financijskih izvješća, održavanje sastanaka...)

- izrada digitalnih obrazovnih materijala

- sudjelovanje u CARNet-ovom projektu ATS2020 (vrednovanje generičkih kompetencija)

rujan 2013. danas

- honorarni suradnik

Tehničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih

- održavanje predavanja, konzultacija i ispita iz geografije

svibanj 2015.lipanj 2015.

- učiteljica kemije

OŠ Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno
lipanj 2012.rujan 2015.

- honorarni suradnik

Profil Klett

- pisanje udžbenika i radne bilježnice za 5. razred osnovne škole te priručnika za nastavnike za 5. i 6. razred

- izrada nastavnih materijala (plakata, radnih listića)

- sudjelovanje u promociji udžbeničkog kompleta (održavanje predavanja i sl.)

prosinac 2011.rujan 2012.

- stručno osposobljavanje

II. osnovna škola Bjelovar

- održavanje nastave, instrukcija i radionica

- rad u knjižnici

- analiza i obrada anketa

- sudjelovanje u organizaciji Dana medijske kulture

- rad s učenikom s posebnim potrebama (asistent u nastavi)

Obrazovanje

siječanj 2007.veljača 2018.

- dipl. ing. geologije

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
listopad 2004.srpanj 2011.

- prof. geologije - geografije

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
rujan 2000.lipanj 2004.

Gimnazija Bjelovar

Dodatna edukacija: seminari i tečajevi

- opća planinarska škola u organizaciji PD Grafičar, Zagreb

- tečaj za turističkog pratitelja u organizaciji turističke agencije Jungle Tribe

- eTwinning kontaktni seminar, Vilnius Litva: Integration of Gamification into Curriculum

- CARNet MOOC - osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi

- Upravljanje projektnim ciklusom (EU fondovi u RH, Strukturni i investicijski fondovi, Analiza kapaciteta

  organizacije, Programi Unije, Analiza rizika, Izrada proračuna)

- edukacija Instituta za razvoj tržišta rada (komunikacijske vještine, razumijevanje timskog rada i grupne  

  dinamike, emocionalna inteligencija, upravljanje konfliktom, upravljanje ciljevima i vremenom, leadership,

  prezentacijske vještine...)

- Volcanic eruptions - online tečaj na coursera.org

- CUC (Carnetova korisnička konferencija) 2014. godine

- primjena ICT-a u nastavi geografije (modul 1. - Internet i Power Point, modul 2. - digitalna fotografija,

  modul 3. - Microsoft Excel, modul 4. - Google Earth i Google Maps)

- županijska i međužupanijska stručna vijeća učitelja i nastavnika geografije BBŽ (2011. - 2018.)

- seminari Hrvatskog geografskog društva (2012. - 2017. godine)

Predavanja i radionice

1. ŽSV učitelja i nastavnika geografije BBŽ

     - Island (2017.)

     - Iskustva s eTwinning seminara u Litvi (2018.)

2. Festival znanosti (16. - 21.4.2018.) - OŠ Trnovitički Popovac, Narodna knjižnica P. Preradovića Bjelovar, 

    Gradska knjižnica Čazma

3. Dječji odjel narodne knjižnice P. Preradović Bjelovar - obilježavanje Dana Europe (9.5.2018.)

Vještine

Engleski jezik:

- razumijevanje: čitanje/slušanje - C1/B2

- govor: govorna interakcija/govorna produkcija - B2/B2

- pisanje: B2

Računalne vještine: Windows, MS Office, Internet, CMS, digitalni obrazovni alati, društvene mreže

Vozačka dozvola: B kategorija

Interesi i aktivnosti

- članica Hrvatskog geografskog društva i udruge ProGeo

- članica Planinarskog društva Izletnik i Planinarskog društva Grafičar

- čitanje knjiga, putovanja, sportske aktivnosti (košarka, kickbox), planinarenje