Download PDF

Radno iskustvo

lipanj 2012.danas

honorarni suradnik

Profil Klett

- pisanje udžbenika i radne bilježnice za 5. razred osnovne škole

  te priručnika za nastavnike za 5. i 6. razred

- izrada nastavnih materijala (plakata, radnih listića)

- sudjelovanje u promociji udžbeničkog kompleta (održavanje predavanja i sl.)

rujan 2013.danas

honorarni suradnik

Tehničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih

- održavanje predavanja, konzultacija i ispita iz geografije

listopad 2015.ožujak 2017.

nastavnica geografije

I. OŠ Bjelovar
svibanj 2015.lipanj 2015.

nastavnica kemije

OŠ Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno

- održavanje nastave

- sudjelovanje u radu učeničke zadruge

listopad 2013.travanj 2015.

nastavnica geografije

OŠ Trnovitica

- održavanje nastave

- izrada digitalnih obrazovnih materijala

- pripremanje učenika za natjecanja

- sudjelovanje u ISE projektu i Eratostenovom eksperimentu

listopad 2013.travanj 2015.

nastavnica geografije

OŠ Čazma

- održavanje nastave

- izrada digitalnih obrazovnih materijala

- pripremanje učenika za natjecanje

- provedba aktivnosti u sklopu ISE projekta

- obavljanje poslova sindikalnog povjerenika (izrada financijskih izvješća,

  održavanje sastanaka, provedba sindikalnih aktivnosti)

svibanj 2013.lipanj 2013.

profesorica geografije

Gimnazija Bjelovar

- održavanje nastave

- pripremanje učenika za natjecanja

rujan 2012.veljača 2013.

profesorica geografije

Gimnazija Bjelovar


prosinac 2011.rujan 2012.

pripravnica

II. osnovna škola Bjelovar

- održavanje nastave, instrukcija i radionica

- rad u knjižnici

- analiza i obrada anketa

- sudjelovanje u organizaciji Dana medijske kulture

- rad s učenikom s posebnim potrebama (asistent u nastavi)

Obrazovanje

siječanj 2007.danas

dipl. ing. geologije

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
listopad 2004.srpanj 2011.

prof. geologije - geografije

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
rujan 2000.lipanj 2004.

Gimnazija Bjelovar

Dodatna edukacija: seminari i tečajevi

- županijska i međužupanijska stručna vijeća učitelja i nastavnika geografije BBŽ (2011. - 2017.)

- seminari Hrvatskog geografskog društva (2012. - 2017. godine)

- primjena ICT-a u nastavi geografije (modul 1. - Internet i Power Point, modul 2. - digitalna fotografija,

  modul 3. - Microsoft Excel, modul 4. - Google Earth i Google Maps)

- CUC (Carnetova korisnička konferencija) 2014. godine

- Volcanic eruptions - online tečaj na coursera.org

- edukacija Instituta za razvoj tržišta rada (komunikacijske vještine, razumijevanje timskog rada i grupne  

  dinamike, emocionalna inteligencija, upravljanje konfliktom, upravljanje ciljevima i vremenom, leadership,

  prezentacijske vještine...)

- Upravljanje projektnim ciklusom (EU fondovi u RH, Strukturni i investicijski fondovi, Analiza kapaciteta

  organizacije, Programi Unije, Analiza rizika, Izrada proračuna)

- CARNet MOOC - osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi

- eTwinning kontaktni seminar, Vilnius Litva: Integration of Gamification into Curriculum

- tečaj za turističkog pratitelja u organizaciji turističke agencije Jungle Tribe

Vještine

Engleski jezik:

- razumijevanje: čitanje/slušanje - C1/B2

- govor: govorna interakcija/govorna produkcija - B2/B2

- pisanje: B2

Računalne vještine: Windows, MS Office, Internet, CMS, digitalni obrazovni alati

Vozačka dozvola: B kategorija

Interesi i aktivnosti

- članica Hrvatskog geografskog društva i udruge ProGeo

- članica Planinarskog društva Izletnik i Planinarskog društva Grafičar

- čitanje knjiga, putovanja, sportske aktivnosti (košarka, kickbox)

- prevođenje i uređivanje članaka popularnoznanstvene tematike za web portal znano.st