Vem är jag och mitt karier mål

Summary

  • 10+ års erfarenhet som 3D-artist
  • 3D modellering (inkl. low poly) in 3DS MAX, SketchUp
  • framställning av hi-poly/low-poly terräng från bitmap data
  • texturering, fotorealistisk ljussättning, solstudier
  • animering av miljöer, teknisk simulering, trafik simulering
  • kamera matchning/kamera tracking - 360 panoramabilder (med interaktiva funktioner)'
  • postprocessing i After Effects
  • odestruktiv efterbehandling i Photoshop, bildrestaurering, bildmontage
  • Virtual Reality (VR) - Unity(grundlig), Flash Catalyst - Mental Ray/vRay/Nitros

Work History

Work experience
Mar 2014 - Present

Freelance Graphic Artist

Smart Living Company AB
3D visualisering, marknadsföring, webb-design
Oct 2011 - May 2012

3D grafiker

Stadsbyggnadskontoret in Gothenburg
LIA I + LIA II (6 månader) ingick i utbildningen "Computer Graphics Design" på Yrkeshögskolan Göteborg. Arbetat huvudsakligen med visualiseringen inom arkitektur
Apr 2010 - Jun 2010

Medarbetare på SFV

Statens Fastighetsförvaltning
Korttid anställning på SFV avd. i Göteborg - hjälp med fotoarkiv systematisering och marknadsundersökning arbete
Jun 2006 - Jan 2008

3D grafiker, arkitekt

Krook & Tjäder arkitektkontor, Göteborg
Praktikanställning. Har arbetat som 3D grafiker huvudsakligen med visualisering och skisser.

Education

Education
Jan 2010 - Jan 2012

3D-artist

Yrkeshögskolan Göteborg

Längd: 80 veckor heltid 3D-baserad datorgrafik och animering Yrkeshögskoleutbildning, 400 yh-poäng. Kompetens inom 3D-området: Virtual Reality (VR), visualisering och animering Typiska programvaror: 3D-Studio Max, Maya, Flash, Premiere, AfterEffects, Photoshop, AutoCAD, och Soundbooth

Jan 1986 - Jan 1992

Bachelor

St-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

Sammanlagt 5119 studietimmar där av 1027 är praktikarbete av olika typ. Slutförd 1992 med diplom och titeln “Arkitekt” Högskoleverkets bedömning 2004: Utbildningen motsvarar i huvudsak svensk arkitektexamen

Jan 1984 - Jan 1985

Korrektur specialist

Tekniskt tryckericollege

Skills

Skills

Autodesk 3D Studio Max

AutoCAD, Autodesk CityScape

Adobe Photoshop, After Effects

Dreamweaver, Xara Web Designer

Pano2VR

Boujou

Flash Catalyst, Unity3D

Lumion 4

SketchUp