Μαρία Τσίγκου

  • Λέχαιο Κόρινθος Ελλάδα

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Work experience
Apr 2012 - 2015

Υπεύθυνη πωλήσεων 

Εργαστήρια Ζυμαρικών Σεραφείμ

Ανάπτυξη πελατών ιδιωτικής ετικέτας, ανάπτυξη της αγοράς των Super Market , καθοδήγηση και παρακολούθηση πωλητών, σχεδιασμός νέων προϊόντων.

2007 - 2012

Εξωτερική πωλήτρια

Sani air

Συνεχής δημιουργία νέου πελατολογίου, δειγματισμός και ενημέρωση υπαρχόντων πελατών με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Education
Jun 2015

Σεμινάριο Ποιοτικού ελέγχου

Ορεστίδης Μιχάλης

Καθοδήγηση ελεγκτών ΕΦΕΤ για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τρόφίμων. 

Jan 2015 - May 2015

Σεμινάριο Πωλήσεων

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιομηχανικό μάρκετινγκ, τύποι πωλητών και πωλήσεων, GRID πωλησεων

Sep 2014

Σεμινάριο Διασφάλισης ποιότητας τροφίμων 

ΕΦΕΤ

Ελαχιστοποίηση κινδύνων μόλυνσης τροφίμων, ασφαλείς τρόποι και μέσα παραγωγής. 

May 2014

Σεμινάριο Δημιουργίας και σχεδιασμού τροφίμων

Gastronomic cities  

Γνώσεις για την δημιουργία καινοτόμων τροφίμων βάση των διατροφικών αλλά και πολιτιστικών συνήθειων εννέα Ευρωπαϊκών χωρών.  

Oct 2013 - Apr 2014

Σεμινάρια Εμπορικής επικοινωνίας

Ζεϊμπέκης Νεκτάριος

Στοχευμένη εκπαίδευση για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

2003 - 2007

Διοίκηση επιχειρήσεων

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Certifications
Jun 2015 - Present

Εκμάθηση Γερμανικής Γλώσσας

    .

   .

2009

European computer driving licence

ECDL Core

Όλες οι ενότητες

2008

Δίπλωμα Οδήγησης

    .

Β κατηγορίας

2001

Certificate of competency in English

University of Michigan