Printing tool Download PDF

SUZANA Poohkay

Diplomantka evropskih študij

Work experience

Education

2012Present

magistrica mednarodnih odnosov

Fakulteta za družbene vede Ljubljana
20062012

diplomantka evropskih študij

Fakulteta za družbene vede Ljubljana

mednarodno pravo in ekonomija

20022006

gimnazijska maturantka

Srednja tehniška šola Koper

smer računalništvo