Download PDF

Kariyer hedefi

Yazılım hedefi önde gelen kurumlarda Junıor Web Developer olarak iddaalı, teknik olarak güvenilir bir o kadar da verimli çalışan yazılım projelerinde çalışarak kendimi geliştirmeyi hedefliyorum.

Kurslar & Sertifikalar

2016-BilgeAdam

Train The Trainer

Eğitmenin eğitimi programı daha çok uygulama olarak sürdürülmektedir. Her hafta 2 gün olarak düzenlenen bu eğitimde sunumlar yaparak konu anlatım,kitleye hitap ,sınıfı yönetme gibi becerilermizi geliştirme eğitimi aldım.

2016-BilgeAdam

NİTELİKLİ BİLİŞİM UZMANI YETİŞTİRME (800 Saat)

Bu kurs kapsamında :

SQL T-SQL
C# .Net Ado.Net OOP N-Tier Architecture
Entity Framework(Db,Model,Code First)
HTML5 CSS JScript Bootstrap JQuery
Asp.Net Form Asp.Net MVC
Solid &Design Pattern

2014-Kasım

Ufuk Geliştirme Liderlik Eğitimi Programı

Bolu Rotary Kulubü

2014-Ekim

Bilgisayar Programlama Öğretiminde Alternatif Yöntem ve Araçlar Semineri - TÜBİTAK

5 gün süren bu egitim seminerinde çocuklara programlama eğitimi verirken kullanılan(scratch,alice) teknolojiler hakkında uygulamalı olarak egitim aldıgımız bir seminerdi.

2014-Agustos

Linux Sistem Yönetimi 1.Düzey

Linux Kullanıcıları Derneği,İnternet Kullanıcıları Derneği

2013-Nisan

Web Sayfası Tasarımı

Milli Eğitim  Bakanlığı

Eğitim

20122016

Lisans

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

20082012

Lise

Ümraniye Atatürk Anadolu Teknik ,Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Web Tasarımı Programlama

İş Deneyimi

20142015

Bolu Ticaret Meslek Lisesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni

Üniversite stajı olarak iki dönem boyunca öğrencilerin derslerine girdim.

Referanslar

Arzu edilirse belirtilecektir.