Printing tool Download PDF

Сузана Стојановић

Радна биографија

Образовање

Стручнa спрема : Дипломирани инжењер електротехнике

Назив факултета : Факултет техничких наука у Косовској Митровици

 Степен образовања : високо образовање VII - 1 степен стручне спреме

Одсек : Електротехника

Смер : електроника и телекомуникације

Подаци о лиценци : положен испит за лиценцу 13.марта 2014.

Радно искуство

Sep 2011Present

Професор рачунарства и информатике

Гимназија и Техничка школа Вучитрн - Косовска Митровица
Nov 2007Present

Професор електро групе предмета

Техничка школа ,,Никола Тесла"Обилић - Прилужје
Sep 2007Aug 2011

Професор рачунарства и информатике

Економско - трговинска школа Приштина - Лапље Село

Стручно усавршавање

09.05.2014

Стручни скуп - трибина : Портфолио , његова улога и начин попуњавања и самовредновање и екстерно вредновање

Назив установе и место одржавања : Техничка школа ,, Михаило Петровић Алас " Косовска Митровица

Трајање: 3 сата

30.09.2016.29.10.2016.

Стручни скуп - конференција : ,,Вебциклопедија 3 :Плагијати између превенције и санкције " 

Назив установе и место одржавања :  онлајн

Број бодова : 5 ( пет )

01.10.2016.05.11.2016.

Назив програма обуке : ,,Гугл апликације за Гугл генерације"

Назив установе и место одржавања : онлајн

Компентенција : К2  

Приоритетна област : П 3

Број бодова : 40 ( четрдесет )

Улога : слушалац

28.05.201628.06.2016.

Назив програма обуке : ЕЦДЛ онлајн обука наставника за Модул 6 : Презентације у програму MS Power Point 2010

Назив установе и место одржавања :Медицинска школа ,, Др Алекса Савић" , Прокупље

Компентенција : К1

Приоритетна област : П 10

Број бодова : 20 ( двадесет )

Улога : слушалац

15.05.2016.

Назив програма обуке : Интегрисана амбијентална настава

Назив установе и место одржавања : Техничка школа ,,Никола Тесла" ,Косовска Митровица

Компентенција : К2  

Приоритетна област : П 1

Број бодова : 8 ( осам )

Улога : слушалац

05.10.2015.21.11.2015.

Назив програма обуке : Портфолио - колекција одговорности

Назив установе и место одржавања : Електронским путем у Београду

Компентенција : К2  

Приоритетна област : П 2

Број бодова : 24 (двадесет четири)

Улога : слушалац

Oct 2015Oct 2015

Назив програма обуке : Вештине конструктивне комуникације

Назив установе и место одржавања : Универзитет у Приштини , Филозофски факултет

Компентенција : К4  

Приоритетна област : П 4

Број бодова : 16 ( шеснаест)

Улога : слушалац

May 2015Jun 2015

Назив програма обуке : Учење кроз урањање у виртуелни свет

Назив установе и место одржавања : Политехничка школа Крагујевац

Компентенција : К4  - Компентенција за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област :  П10 - Информационо - комуникационе технологије

Број бодова : 24 (двадесет четири)

Улога : слушалац

Nov 2014Dec 2014

Назив програма обуке : Школа будућности : Е - алати у настави

Назив установе и место одржавања : Карловачка гимназија Сремски Карловци

Компентенција :  К1

Приоритетна област :  П10

Број бодова : 24 (двадесет четири)

Улога : слушалац

Apr 2014May 2014

Назив програма обуке : Електронским учењем до креативне наставе

Назив установе и место одржавања : Техничка школа ,, 9.мај " Бачка Паланка

Компентенција :  К1 - Компентенција за наставну област , предмет и методологију наставе

Приоритетна област :  П10 - Информационо - комуникационе технологије

Број бодова : 24  ( двадесет четири )

Улога : слушалац

11.11.2016.02.12.2016

Назив  обуке : НЛП у школи - Неуро - лингвистичко програмирање у школи - увод 

Трајање : 15 радних сати

неформална обука

Страни језици

Познавање енглеског језика:Pre - intermediate 1

Средњи 1 - А1

OXFORD CENTAR  

Language Educational Centre

Познавање енглеског језика - Elementary 2

Почетни А1

OXFORD CENTAR  

Language Educational Centre

ЕЛО онлајн школа енглеског језика 

20.09 - 20.12.2015.

15.01 - 15.06.2016.

20.09. - 20.12.2016

Информатичка писменост

Word - напредан                                                      Corel Draw - напредан

Excel - напредан                                                       Delphi - напредан

Power Point - напредан                                        Интернет - напредан 

Access - напредан                                                   Electronics Workbench - напредан

Стручна удружења

Заједница која учи "Сазнање"