Download PDF

Work experience

Jan 2010Present

Miljö- och Etikkonsult

Stefan Blomquist Konsult

Hjälpa företag bli mer miljövänliga och skaffa sig en etisk profil, samt hjälpa privatpersoner göra miljöriktiga val

Nov 1989Oct 2008

Trädgårdsarbetare, Arbetande förman

Malmö Stad, Serviceförvaltningen

Planera och utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter inom trädgårds- och parkskötsel. Informera och motivera medarbetarna. Ge service och information till gäster och besökande. Ett visst budgetansvar

Education

Nov 2013Jun 2014

Kandidatexamen

Swedish University of Agricultural Science
 • Frukt- bär- och vinodling.
 • Hydroponisk odling.
 • Livscykelanalys av svensk gurkodling
Aug 2008Jan 2010

Cand. scient

Swedish University of Agricultural Science

Kursblock "Miljömanagement" och några enskilda kurser inom ämnena:

 • Miljöbalken och miljölagstiftning
 • Biologisk mångfald
 • Projektledning
 • Livscykelanalys
 • Miljömålen
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Plan- och bygglagen
Aug 1999Jun 2001

Trädgårdsingenjör

Swedish University of Agricultural Science
 • Odling och produktion
 • Psykologi och ledarskap
 • Rådgivning
 • Marknadsföring
 • Företagsekonomi