Work experience

Work experience
Jan 2010 - Present

Miljö- och Etikkonsult

Stefan Blomquist Konsult

Hjälpa företag bli mer miljövänliga och skaffa sig en etisk profil, samt hjälpa privatpersoner göra miljöriktiga val

Nov 1989 - Oct 2008

Trädgårdsarbetare, Arbetande förman

Malmö Stad, Serviceförvaltningen

Planera och utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter inom trädgårds- och parkskötsel. Informera och motivera medarbetarna. Ge service och information till gäster och besökande. Ett visst budgetansvar

Education

Education
Nov 2013 - Jun 2014

Kandidatexamen

Swedish University of Agricultural Science
 • Frukt- bär- och vinodling.
 • Hydroponisk odling.
 • Livscykelanalys av svensk gurkodling
Aug 2008 - Jan 2010

Cand. scient

Swedish University of Agricultural Science

Kursblock "Miljömanagement" och några enskilda kurser inom ämnena:

 • Miljöbalken och miljölagstiftning
 • Biologisk mångfald
 • Projektledning
 • Livscykelanalys
 • Miljömålen
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Plan- och bygglagen
Aug 1999 - Jun 2001

Trädgårdsingenjör

Swedish University of Agricultural Science
 • Odling och produktion
 • Psykologi och ledarskap
 • Rådgivning
 • Marknadsföring
 • Företagsekonomi