Download PDF

Pracovné skúsenosti

Administratívny pracovník / Ghostwriter

Náplň práce:

 • Príprava textových podkladov pre viaceré webové stránky (ActivIT, HPN stav, GS-tec, Bratislava – Staré mesto, Gamo Centrum, Pinus plus, Kontio)
 • Príprava obsahu na sociálne siete, korekcia textov, PR články zamerané na ubytovanie (UbytujSa.sk) publikované na rozličných spravodajských portáloch, newslettery podľa individuálnych požiadaviek a pripomienok klienta
 • Komunikácia s klientmi
 • Riadenie a koordinovanie pridelených projektov (Datem, Prepocitaj.sk, Miba)
 • Zodpovednosť za odovzdanie projektu v dohodnutom termíne
 • Spracovávanie rôznych podkladov
 • Pripravovanie zmlúv a zapracovanie pripomienok klientov
 • Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov
 • Vybavovanie záležitostí v mene spoločnosti na úradoch a v inštitúciách

Administratívny pracovník - recepčná

Náplň práce:

 • Zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie
 • Uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií klientom
 • Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie klientov
 • Administratíva spojená s chodom recepcie
 • Zabezpečovanie komfortu pre hosti (občerstvenie, poradenstvo)

Vzdelanie

Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

20142016

Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Diplomová práca: Digitálne modely povrchov z údajov leteckého laserového skenovania

Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

20112014

Environmentálny manažment

Bakalárska práca: Komplexná charakteristika súčasného stavu životného prostredia obce Špania Dolina

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica

20062010

Všeobecné zameranie

Schopnosti a zručnosti

ArcGIS

mierne pokročilý

Anglický jazyk

mierne pokročilý

Kokeš

začiatočník

Summit Evolution

začiatočník

Atlas DMT

začiatočník

Microsoft Office

pokročilý

Microsoft SQL Management Studio

začiatočník

Vlastnosti

optimizmus

lojálnosť

zodpovednosť

chuť pracovať a učiť sa

príjemné vystupovanie

Záujmy

cestovanie

brušné tance

plávanie

staré mapy