Printing tool Download PDF

Søren Dige

Student at Aarhus Business College, Business Economics

Work experience

Jul 2014Present

Advisory Board Member

Akademiet for Talentfulde Unge
Dec 2013Present

Studerende

Akademiet for Talentfulde Unge
"Akademiet for Talentfulde Unge vil give gymnasieelever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuert tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer. Formålet med Akademiet er at give gymnasieelever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuert tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer, der opkvalificerer deres daglige arbejde, styrker deres studiekompetencer og naturligt leder dem til en videregående uddannelse. Udover at udvikle deres faglige og studiemæssige kompetencer får de samtidig et socialt netværk af ligesindede. Det er desuden akademiets mål og opgave at skabe tætte samarbejdsrelationer mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og de fremmeste virksomheder i regionen. Dette samarbejde skal dermed desuden ses som et tiltag, der på sigt kan kvalificere virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Her tænkes især på videnstunge virksomheder, som både kan bidrage med særfaglige og erhvervsfaglige aspekter, og som kan se det som en fordel at blive kendt blandt særligt motiverede unge."
Aug 2013Present

Studerende

Aarhus Business College

Education

20122013

SKALs International Projectclass

SKALs Efterskole