Printing tool Download PDF

Work experience

May 2001Mar 2008

Vårdbiträde

Kaprifolen

Kaprifolen är ett servicehus i Kungälvs kommun. Jag är anställd som timvikarie. Mina arbetsuppgifter är att vårda de boende, laga mat, tvätta, städa m.m.  

May 2001Mar 2008

Vårdbiträde

Gläntan

Gläntan är ett demensboende i Kungälvs kommun. Jag är anställd som timvikarie. Mina arbetsuppgifter är att vårda de boende, laga mat, tvätta, städa m.m. Eftersom de boende är dementa går mycket av arbetet ut på att alltid finnas i närheten och stötta i det dagliga livet. 

Dec 2007Mar 2008

Vårdbiträde

Berghems servicehus

Jag arbetar som timvikarie på Berghems servicehus som ligger i Umeå kommun. Mina arbetsuppgifter är att vårda de boende, tvätta, städa m.m.

Apr 2005Aug 2005

Restaurangbiträde

Lisebergs restaurant AB

Våren och sommaren 2005 var jag anställd som restaurangbiträde på en snabbmatskedja på nöjesfältet Liseberg. Detta var en mycket nyttig arbetserfarenhet för mig. Mina arbetsuppgifter var att stå i kassan och sälja mat, tillreda maten i storkök, ta hand om stora leveranser, städa m.m. Man var dessutom alltid tvungen att vara beredd på att möta missnöjda kunder och det var viktigt att kunna vara serviceinriktad i alla situtioner. Miljön var alltid stressig så det gällde att ständigt vara alert och aldrig tappa fokus. Det som var mest lärorikt för mig var att kunna samarbeta i stressade situationer. Eftersom personalstyrkan var så stor och alla hade hand om varsin uppgift var kommunikation mellan de anställda a och o. Alla hade lika viktiga roller och att kunna samarbeta och lösa problem tillsammans var en förutsättning för att verksamheten skulle fungera.  

Education

Sep 2006Present

180 hp

Umeå universitet

Jag studerar på Språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet. Jag tar examen vårterminen 2009. Språkkonsultprogrammet är en treårig univeristetsutbildning inom svenska språket. Som språkkonsult arbetar man med det mesta som har med svenska språket att göra. Vi har även kompetens inom engelska. Vanliga uppgifter för en språkkonsult är att granska och korrekturläsa texter, målgruppsanpassa texter och göra dem lättillgängliga, hålla utbildningar, ge skrivråd m.m. En språkkonsults funktion på t.ex. en myndighet eller ett företag är språkvårdande och rådgivande.  

Jan 2006Jun 2006

30 hp

Göteborgs universitet
Aug 2005Dec 2005

30 hp

Göteborgs universitet
Aug 2004Dec 2004

30 hp

Göteborgs universitet
Jan 2004Jun 2004

30 hp

Högskolan i Borås

En kort kurs saknas.

Aug 2003Dec 2003

30 hp

Högskolan i Borås
Feb 2003Jul 2003

Curso "General de Espanol"

Trinity school, Academia de idiomas

Denna språkkurs riktade sig till studenter från hela världen. Grundtanken med kursen var att studenterna skulle lära sig spanska och samtidigt leva i en helt spansktalande miljö. Detta koncept är mycket lyckat eftersom man som student hela tiden influeras av spanska och Spaniens kultur. I skolan delade man in studenterna efter förkunskaper och jag hamnade i den mest avancerade gruppen. Flera kursmoment ingick, bl.a. grammatik, fonetik, spansk kultur och vardagsliv, studiebesök till olika platser och evenemang. Kommunikation var grundtanken med kursen och detta övades hela tiden eftersom de flesta kom från olika länder och spanska var det gemensamma språket.  

Aug 2002Dec 2002

30 hp

Göteborgs universitet
19992002

Kongahällagymnasiet

Created withVisualCV