Soňa Lavová

KONTAKTNÉ ÚDAJE

O MNE - V SKRATKE

Po štyroch rokoch v prístave zvanom Gio Caffé, ktorý dnes už pevne kotví vo vodách slovenskej gastronomickej scény, by som sa rada vrhla do vôd iných. Aj keď sama seba označujem ako lojálneho zamestnanca, rada by som zmenila ovzdušie. Prevádzka, v ktorej momentálne pôsobím, je pre mňa dieťa, ktoré som vychovala a teraz, keď je veľké a samostatné, nastáva pre mňa čas pohnúť sa ďalej. 

K móde a netradičným vizuálom mám blízko, hľadám v nich  najmä prepojenie s kultúrou a  spájam si ich tak s celkovým životným štýlom.
Štylizácia predajne, dohliadanie na chod prevádzky, vedenia a kontrola zamestnancov, sú činnosti, ktoré som zvyknutá vykonávať. Mám skúsenosti s vedením tímu súčasne na troch rôznych pracoviskách. Zároveň sa viem aktívne zapojiť do pracovného procesu a motivovať tak nielen slovne, ale tiež ísť príkladom.
Danú pracovnú pozíciu vidím  ako prínos pre svoju budúcnosť a osobný rozvoj.

VZDELANIE

Education
Sep 2009 - Mar 2011

Fakulta masmediálnej komunikácie

UCM TRNAVA

Odbor: Masmediálna a marketingová komunikácia som nedoštudovala, nakoľko ma zlákala možnosť byť finančne nezávislá a samostatne zárobková. Napriek tomu som si odniesla základnú platformu z oblasti médií a marketingu, na ktorej dodnes staviam a rozvíjam ju (najmä v online marketingovom prostredí)

Sep 2004 - May 2009

Hotelová akadémia

Spojená škola, Nitra

Základné poznatky z oblasti menežmentu, ekonomiky, účtovníctva, práva, tiež však ich praktické precvičenie počas praxe na viacerých postoch v gastronomických a hotelových zariadeniach. 
Získanie praktických vedomosti v oblasti servisu zákazníka, prípravy pokrmov a tiež barmanstva.
Zdokonalenie cudzích jazykov.

Sep 1995 - Jun 2004

Základná škola

ZŠ Nábrežie mládeže Nitra

Počas štúdia na základnej škole som bola aktívnou žiačkou. Nielenže som školu reprezentovala v recitačných a speváckych súťažiach, ale vo svojom voľnom čase som sa venovala štúdiu anglického jazyka v jazykovej škole a hre na gitaru. Cez víkendy som moderovala rozhlasové relácie pre deti a teenagerov v regionálnom rádiu Hviezda FM.

PREHĽAD ZAMESTNANÍ

Work History
Apr 2011 - Present

General Manager

Gio Caffé, www.giocaffe.eu

- byrokratického zriaďovania prevádzky

- zariaďovanie interiéru

- vytvorenie ponuky

- finalizácia produktu

- školenie zamestnancov

- kontrola zamestnancov

- drobné ekonomické činnosti

 - marketingové aktivity

- vytváranie a prezentácia značky 

(a ostatné dielčie úkony súvisiace s uvedenými)

Jul 2010 - Mar 2011

Špecialista na poistenie nehnuteľného majetku

INSIA SICHER, www.insia.sk

- spravovanie existujúceho portfólia zmlúv

- analyzovanie a vyhodnocovanie aktuálnosti existujúcich poistných zmlúv

- uzatváranie poistných zmlúv (zväčša na nadštandardne hodnotené nehnuteľností a luxusné MV)

- komunikácia s poisťovňami, bankami

- vedenie bežnej kancelárskej agendy

Oct 2009 - Jun 2010

Osobná asistentka konateľa spoločnosti

VELAWORKS s.r.o.

- dohliadanie na chod výroby v neprítomnosti pána konateľa

 - riadenie pracovníkov vo výrobe

 - fakturácia

  - jednoduché účtovníctvo

- komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

- vedenie bežnej kancelárskej agendy

Jazykové zručnosti

 • Slovenský jazyk - potrpím si na gramatiku a využívam slovnú zásobu v jej celej kráse
 • Český jazyk - nielen slovom, ale aj písmom
 • Anglický jazyk - aktívne, v angličtine komunikujem s nadriadeným na dennej báze
 • Nemecký jazyk - mierne pokročilý

TECHNICKé ZRUČNOSTI

 • Microsoft Office - aktívne
 • MRP- účtovný systém
 • Blue Gastro - pokladničný a skladový systém

- aktívne využívanie sociálnych sietí s dôrazom na ich využitie pri online marketingu: LinkedIn, Twitter, Instagram, Swarm, Facebook, web

- správa web stránky cez wordpress.com

ADMINISTRAtívne a ekonomické zručnosti

 • fakturácia
 • jednoduché účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • skladové hospodárstvo
 • pokladničný systém

OSOBNÉ Záujmy

 • kultúrne povznesenia
 • cestovateľské zážitky
 • enviromentalistika
 • lepší svet