Download PDF

Радна биографија

Sep 2005Present

наставник машинских предмета

Техничка школа Вучитрн

Косовска  Митровица
смер: Машински техничар моторних возила

Jun 2002Aug 2005

 машински инжењер

Минел Еним 
Косовска Митровица

Образовање

Oct 1995Mar 2002

дипломирани инжењер машинства

Машински факултет у Приштини

Одсек : Термотехника и термоенергетика

 

Mar 2014Present

Стручни испит :

положен  14.марта 2014.год

Министарство просвете науке и технолошког развоја 

Република Србија

Portfolio

Опште вештине

Страни језици:

Енглески језик :  A2

Информатичка писменост:

Напредни
Word, exscel, интернет,powerpoint, adobe photoshop,  делимично      autocad

 Веб  алати:  Prezi, wordpress, Јооmag, bitstrips.

Возачка дозвола:

Б  категорија   од  2002.год.

Стручно усавршавање : Акредитовани програми обуке

Април2018

НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ

Центар за унапређење наставе "АБАКУС" , Београд

Компетенција : К1 - компетенција за ужу стручну област

Приоритетна област :  П3

Број бодова:  24

Начин реализације : електронским путем

Март2017

Интердисциплинарност   и тематска интеграција у настави техничке групе предмета

Образовно креативни центар

Компетенција: К1

Приоритетна област: 1 

Број бодова: 28

Начин реализације : електронским путем

Децембар2016

Ефикасно вођење педагошке документације

Центар за унапређење наставе ,,Абакус", Београд

Компетенција: К1

Приоритетна област: 2

Број бодова: 24

Начин реализације : електронским путем

Октобар2015

Портфолио- колекција одговорности

Заједница која  учи сазнање, Београд

Компетенција: К 2

Приоритетна област: 2

Број бодова: 24

Начин реализације : електронским путем

Децембар2014

Школа будућности: Е - алати у настави

Карловачка гимназија, Сремски Карловци

Компетенција: 1

Приоритетна област: 10
Број бодова: 24
Начин реализације: електронским путем

Март2014

Савремене методе наставе и наставни материјали

Центар за унапређење наставе" Абакус", Београд

Број бодова: 16
Начин реализације: електронским путем

Децембар2010

Оспособљавање приправника за образовно-васпитни рад кроз припрему програма за полагање испита за лиценцу

Академик, Београд

Број сати : 12
Начин реализације: Непосредно
изборни

Октобар2010

Добра сарадња са родитељима

"Образовање плус" , Београд

Број сати: 15
Начин реализације: непосредно
изборни

Октобар2008

Методика реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању

Технички факултет Чачак , Друштво наставника техничког образовања Србије

Број сати: 24
Начин реализације: непосредно
Обавезни

Март2008

Методика реализације садржаја из информатичких технологија у образовању

Технички факултет Чачак

Број сати: 24
Начин реализације: непосредно
обавезни

Акредитовани стручни скупови

Акредитоване летње/ зимске школе

Остали облици (неакредитовани, неформални)

Стручна и студијска путовања

Пројекти,експертски тимови, радна тела

Објављени радови

Дидатичка средства и материјали

Стручна и друга удружења

Награде, захвалнице, стипендије