Printing tool Download PDF

О библиотекарству

Шта треба да зна школски библиотекар?

Одговор је једноставан: све. Јер, он је свезналица, чаробњак за информације, и зна где се одређене информације могу наћи. Припремите се на то да будете најбоље обавештена особа у школи, о томе шта се дешава у школи, наравно, али много више о томе шта се дешава око школе и ван ње, и како раде библиотекари и школе тамо негде у свету.

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника/библиотекара (Просветни гласник бр. 5/2012.) само је део материјала који библиотекар треба да познаје. За почетак препоручујем да прочитате правилнике и стандарде (образовне и оне који се односе на рад школе).

Ако се томе дода и Стратегија образовања у Србији до 2020. године, за коју је у изради Акциони план, има довољно материјала да библиотекар добије слику о целокупном раду школе и да свој рад усклади са тим.

Ово су документи важни за успешан рад у школи, а успешан рад ће донети и лично задовољство.

Каква је веза између свакодневног професионалног рада и личног задовољства? Потпуна; кажу да је лична и радна филозофија, а то је оно чиме почињемо портфолио – исто.

Размишљање о себи и послу, као правом и жељеном избору, и осећање среће због добро урађеног посла – то је права животна филозофија.

Из текста  "Авангарда или нови лидери ушколама",  који сам написала за  часопис  "Школски библиотекар", у вези са радом школског библиотекара.

Професионална филозофија

Рад са ученицима

Учење 

Верујем да ученици најбоље уче кад читају, разговарају о прочитаном, проналазе важне информације. Могу да читају (и слушају) на часу и разговарају са наставником, или међусобно, или раде самостално као домаћи задатак. Учење је још ефикасније кад ученици самостално излажу на тему о којој су читали и повезују нове информације са претходним знањем и свакодневним ситуацијама.

Желим да моји ученици науче да уче, да разумеју оно што читају/чују/виде и да умеју да кажу свој став о томе што су прочитали/чули/видели.

Подучавање

Верујем да ученике треба подстицати на развијање читалачке писмености као основе за боље разумевање садржаја свих наставних предмета. Подржавам ученике у коришћењу и штампаних и електронских извора информација, развијање информационе и информатичке писмености. Моја улога као школског библиотекара/наставника је да организујем (са наставницима и педагогом) што више активности у којима би ученици проналазили одговарајуће текстове/информације, читали и расправљали о њима.

Желим да их научим да сами долазе до решења, закључака, разговарам са њима и помажем да разумеју информације којима су свакодневно окружени, без обзира да ли су везане за наставни садржај, или не.

Као школски библиотекар не држим класичне часове. Организујем часове са наставницима, тематску и пројектну наставу, проналазим ресурсе за реализацију наставе и припремам наставни материјал у електронском и штампаном облику.

Разговарам са ученицима, предлажем им литературу за израду задатака. Ученици раде задатке у групама и траже информације на интернету, наставници и ја их усмеравамо на одабир информација и на писања коначног рада.

Држим часове библиотекара и библиотечко-новинарске секције. Најчешће са ученицима разговарам о књигама, о важности читања и разумевању прочитаног. Они говоре о значају писмености, о ономе што су већ научили на часовима српског језика.  Подучавам их  информационој, информатичкој и медијској писменоти.

Подстичем их да пишу о књигама које читају, саставе за литерарне конкурсе, текстове на теме које су њима занимљиве и да буду креативни. Не дајем оцене, али могу да им понудим награду, објављивање рада у школском часопису, награда за најбољи литерарни рад на неком конкурсу, учествовање на манифестацијама у општини или граду. То је добра мотивација, деца пишу и освајају награде.

Трудим се да децу научим да представе другима своје знање и умење, да искажу своје ставове кроз писану и изговорену реч.

Радим са целим одељењем на часовима редовне наставе, са групом ученика, или са једним учеником, у библиотеци, дајем упутства за обраду неке теме, разговарамо о прочитаним књигама, или им помажем у писању текста.

Уређујем школски лист „Чаролије" и трудим се да што више ђака (и наставника) укључим у израду прилога. Ученици израђују прилоге у електронском облику у дигиталној учионици на часовима које држим заједно са наставником информатике и рачунарста. 

Циљеви  рада са ученицима::

- Подстицање ученика на читање књижевних дела и читање ради задовољства и забаве,

- Креативно осмишљавање и обележавање важних датума током године,

- Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, писање састава, есеја..., 

- Развијање информационе, информатичке и медијске писмености ученика ,

- Развијање критичког мишљења ради проналажење правих, одговарајућих, информација,

Развијање социјалних вештина ученика и подстицање личног развоја ученика.

Ученици воле да долазе у библиотеку и разговарају о књигама, радо учествују у активностима на  часовима тематске и пројектне наставе, пишу текстове на задате теме, израђују различите медијксе поруке. То показују њихови радови, објављени у школском листу и радови настали током часова пројектне наставе.

Професионални развој

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања

Стручни скупови

Трибина "Рад школског библиотекара у светлу закона о образовању", септембар 2013, организатор и реализатор

Трибина "Развијање информационе и медијске писмености код деце/ученика кроз рад библиотекара и наставника", мај 2013, организатор и реализатор

Конференција "Портфолио и лични план професионалног развоја", април 2013, организатор и реализатор

Трибина "Унапређивање рада школског библиотекара" , децембар 2012, организатор и реализатор

Трибина "Школска библиотека у речи и делу", октобар 2012, реализатор

Трибина "Школски библиотекар - спона различитих активности у школи", септембар 2012, организатор и реализатор

Семинари

Информациона и информатичка писменост

"Е-комуникација и е-сарадња", Електронски факултет Ниш, април/мај 2011, 20 сати

"Примена е-learning метода нaставе у образовању", Центар за унапређење наставе Абакус, април/мај 2011, 16 сати

"Електронским учењем до креативне наставе", Техничка школа ''9. мај'', Бачка Паланка, фебруар/март 2011, 20 сати

"Школска библиотека пред изазовима информационог друштва", Друштво школских библиотекара Србије, октобар/новембар 2010, 24 сата

Библиотекарство

"Смотра стваралаштва школских библиотекара", Друштво школских библиотекара Србије, oктобар 2013,  реализатор и излагач

"Смотра стваралаштва школских библиотекара", Друштво школских библиотекара Србије, oктобар 2012,  реализатор 

"Смотра стваралаштва школских библиотекара", Друштво школских библиотекара Србије, април 2012, 8 сати - реализатор и излагач

"Смотра стваралаштва школских библиотекара", Друштво школских библиотекара Србије, октобар 2011, 8 сати - реализатор

"Школски супербиблиотекар поново у акцији: пројектни менаџмент, интернет и културна делатност", Библиотека града Београда, март 2011, 8 сати

"Смотра стваралаштва школских библиотекара", Друштво школских библиотекара Србије, октобар 2010, 8 сати - излагач

"Школска библиотека као место учења", Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, октобар 2009. године, 16 сати

"Школски супербиблиотекар – вештина за понети", Библиотека града Београда, март 2009. године

"Библиотечко пословање – напредни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, март 2008. године, 16 сати

"Библиотечко пословање – почетни семинар за школске библиотекаре", Библиотека града Београда, април 2007. године

"Школски библиотекар у информатичком друштву'", Народна библиотека Србије, фебруар 2007. године, 16 сати

Поучавање и учење

"Савремене методе наставе и наставна средства“, Центар за унапређење наставе „Абакус“, мај/јун 2012. године, 16 сати

"Нова школа – вишефронтална настава", Центар за унапређење наставе Абакус, новембар 2011/јануар 2012, 16 сати

"Електронски наставни материјали", Центар за унапређење наставе Абакус, октобар/новембар 2011, 16 сати

Комуникација и сарадња

"Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника", Центар за унапређење наставе Абакус, октобар/новембар 2012, 16 сати

"Комуникација и интеракција у савременој школи", Друштво школских библиотекара Србије, март/мај 2012, 20 сати - модератор на електронском курсу

Учешће у пројектима

Модератор на електронском курсу  у оквиру пројекта  Друштво школских библиотекара Србије,   "Веб-технологија у функцији повећање ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи“, септембар/новембар 2012.

Предавач, аутор лекција и модератор у пројекту Друштва школских библиотекара Србије "Оштро перо", 2011.

Менаџер, аутор лекција и предавач у пројекту Друштва школских библиотекара Србије "Школска библиотека и интернет", 2011/2012.

Радови објављени у часописима

"Јесења колекција" и "Писменост за 21. век" у часопису "Школски библиотекар" бр. 5

"Пролећно усавршавање" и "Портфолио, лична (и) професионална филозофија и лични план професионалног развоја" у часопису "Школски библиотекар" бр. 4

"Авангарда или нови лидери у школама" и "Школске библиотеке: кључ за садашњост, прошлост и будућност" у часопису "Школски библиотекар" бр. 3

"Пролеће и екологија" у часопису "Школски библиотекар" бр. 2

"Оштро перо - супер учење", "Месец књиге"  и "Значајни датуми у новембру и децембру"  у часопису "Школски библиотекар бр.1"

"Улога библиотеке у реализацији тематске наставе", "Обележавање важних дана и догађаја" и "Празници посвећени књизи, писмености и језику" у часопису "Школски библиотекар бр.0"

Награде и признања

Друга награда у области природних наука за рад "Зашто касни пролеће" на конкурсу "Дигитални час 2012/2013"

Трећа награда у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања за рад "Мостови" на конкурсу "Дигитални час 2012/2013"

Друга награда у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања за рад "Приказ књиге" на конкурсу "Дигитални час 2"

Специјална награда за интерактивност за рад "Приказ књиге" на конкурсу "Дигитални час 2"

Похвала за развој школског библиотекарства на Смотри стваралаштва школских библиотекара, април 2012. године 

Похвала за развој школског библиотекарства на Смотри стваралаштва школских библиотекара, октобар 2010. године

Награда Градске библиотеке "Милован Видаковић" у Сопоту за најбољег школског библиотекара у општини Сопот за 2009. годину

Portfolio

Награда

Portfolio

Пројекти

Тематска настава

Чаролије

Скупштина

Чаролије

Work experience

библиотекар

Основна школа "Милорад Мића Марковић"

Од 2006. године у ОШ ''Милорад Мића Марковић'', школски библиотекар

Од 2003. до 2006. године у ОШ ''Милорад Мића Марковић'', школски библиотекар, наставник енглеског језика и наставник српског језика

Школске 2002/2003. године у ОШ ''Васа Чарапић'', Бели Поток, наставник српског језика

Од 1993. до 1998. године у Библиотеци ''Светозар Марковић'' у Зајечару, библиотекар

Од 1989. до 1993. у више основних и средњих школа у Зајечару, наставник српског језика и енглеског језика

Education

Филолошки факултет

Научни смер

Смер за библиотекарство

Награда

Планови

Стручни скупови

Самовредновање