Printing tool Download PDF

De excellente informatiemanager

Informatiemanagement is al ingewikkeld genoeg, je moet het niet nog ingewikkelder maken!

Als adviseur neem je de organisatie mee in de op handen zijnde veranderingen op het gebied van

dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Dit doe je op een manier die betrokkenen

enthousiast maakt in plaats van afschrikt.

Je maakt de vertaling van de ambities en doelstellingen van de organisatie naar een passende visie op

informatievoorziening. Daarbij sta je kritisch - en daarmee realistisch - tegenover de beschikbare

technische (on)mogelijkheden. Ook houd je nadrukkelijk rekening met het verandervermogen van de

organisatie waarin je werkt.

Het verschil tussen een informatiemanager en een excellente informatiemanager wordt wat mij betreft

bepaald door het daadwerkelijk in staat zijn een visie te vertalen naar het concreet en in samenhang

realiseren van verandertrajecten. Hiervoor is het kunnen organiseren van de benodigde middelen en

het inhoudelijk en procesmatig sturen op de uitvoering een randvoorwaardelijke kwaliteit.

Work experience

Apr 2009Present

Managing consultant

IenPM

IenPM, Informatie- en Procesmanagement, biedt expertise aan op de vakgebieden informatiemanagement, zaakgericht werken, documentmanagement, digitalisering, e-government en publieksdienstverlening/KCC.

Als Managing consultant ben ik verantwoordelijk voor de commercie en de dagelijkse leiding van IenPM. Daarnaast adviseer ik diverse overheidsorganisaties op het gebied van informatie- en procesmanagement.

Ik heb bij IenPM opdrachten uitgevoerd voor onder meer:

  • Gemeente Bussum: adviseur Zaakgericht Werken
  • Gemeente Amsterdam: adviseur Zaakgericht Werken
  • Gemeente IJsselstein: informatiemanager en projectmanager
  • GovUnited: adviseur
  • Gemeente Zeewolde: projectleider Zaakgericht Werken
  • De Waard (gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland): implementatiemanager MidOffice Suite
Apr 2008Apr 2009

Manager Implementatie- & Verandertrajecten (18 fte)

Service Centrum Drechtsteden

De Service Eenheid Implementatie- en verandertrajecten richt zich op:

  • Het gestructureerd en gezamenlijk aanpakken van de projectmatige veranderactiviteiten die het SCD uitvoert voor haar klanten, maar ook voor het SCD zelf;
  • Het bieden van advisering en begeleiding bij de implementatie van nieuwe werkwijzen en (informatie)systemen in de netwerkorganisatie Drechtsteden;
  • Het projectmatig aansturen van vakdiscipline overstijgende implementatie- & veranderingstrajecten.

Daarnaast  was de Service Eenheid in de periode 2008-2009 verantwoordelijk voor de ontwikkeling het functioneel beheer van de regionale MidOffice Mozaiek en het beheer van de verschillende virtuele Frontoffices (intranetportaal, regionale websites, MO applicatie userinterfaces).

Apr 2008Apr 2009

Manager I&A Advies en Beleid (8 fte)

Service Centrum Drechtsteden

De Service Eenheid Informatiserings- en automatiseringsadvies en Beleid richt zich op (de strategische sturing op) de inrichting en besturing (governance) van de informatievoorziening van de regio Drechtsteden. De eenheid voert de regie, stelt kaders en stuurt en bewaakt de uitvoering van de regionale IP&A activiteiten.

Dec 2006Mar 2008

Manager Informatiebeheer en Services (8 fte)

Gemeente Dordrecht

Dit bureau was verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke Mid-Office Mozaiek. Hieronder vallen alle generieke webapplicaties van de gemeente Dordrecht ( waaronder de websites, het intranet, documentmanagement- en workflowsystemen) en de gegevensmagazijnen.

Dec 2006Mar 2008

Manager Informatieadvies en Projecten (10 fte)

Gemeente Dordrecht

Ik was als bureauhoofd verantwoordelijk voor het functioneren van de projectleiders en informatiemanagers binnen de gemeente Dordrecht.

Dordrecht was - en is - in Nederland koploper op het gebied van E-Government en informatiemanagement.

Aug 2006Dec 2006

Senior informatie-adviseur en projectleider

Gemeente Dordrecht

Als adviseur adviseerde ik de gemeente Dordrecht op het gebied van en E-Government en werkte aan meerdere grote informatiemanagement Projecten.

Nov 1998May 1999

Projectmedewerker Informatiemanagement

Woonfonds Hypotheken

In de functie van projectmedewerker heb ik medewerking verleend aan de implementatie van een administratief systeem voor een aan een hypothecaire geldlening gekoppelde spaarrekening. Tevens heb ik mij beziggehouden met een onderzoek naar het effect van de “Millennium-bug” op de aanwezige applicaties, het aanschrijven van leveranciers en het adviseren van het automatiseringsmanagement.

Education

2003Present

UvA
20002001

Post HBO

HES
19931998

Universiteit Twente
19881993

Stedelijk Gymnasium Bredanum

Skills

Adviesvaardigheden
Administratieve Organisatie
Peoplemanagement
Project- en programma management
Informatiemanagement

Publicaties

Certifications

20092009

Training Zaakgericht Werken

IenPM
20072007

Training ziekteverzuim medewerkers

gemeente Dordrecht
20052005

Didactische Vaardigheden

Schouten & Nelissen
20052005

Adviesvaardigheden

Stichting Communicatie Breda
20042004

Administratieve Organisatie en Interne Controle

Eiffel
20032004

Directief leidinggeven

Eiffel
20042004

Presentatietechnieken

Stichting Communicatie Breda
20022003

Projectmanagement

Eiffel
20022002

Gemeentefinancien

Eiffel
19992001

Basistrainingen Communicatie

Stichting Communicatie Breda
20012001

Vervolgtraining Communicatie

Stichting Communicatie Breda
20012001

Microsoft Acces

Cap Gemini
19992001

Schrijfvaardigheden, resultaatgericht schrijven

Eiffel
19991999

Gestructureerd programmeren in Cobol

Orion opleidingen