Download PDF

Work experience

Sep 2008Present

професор психологије и професор грађанског васпитања

15. београдска гиманзија

У интервалу од 1997-1998. године радила сам и на Филозофском факултету у Београду у оквиру пројекта запошљавања младих кадрова, потпомогнутог од стране Министарства запошљавања тадашње републике Србије и том приликом учествовала у низу пројеката и истраживања Одсека за психологију и Института за психологију Филозофског факултета  у Београду.

Education

Oct 1985Jun 1987

Педагошка академија за васпитаче у Београду

Данас је Педагошка академија за  васпитаче прерасла у факултет, те се, са одсеком за учитеље разредне наставе, проучава на Учитељском факултету.

Skills

Библиографија
Коаутор: Животне теме и персонални ставови, коаутор са проф. др. Јосипом Бергером, Друштво психолога Србије, Београд, 1998. Аутор више чланака у „Психолошким новинама" Аутор он-лајн дидактичких материјала за наставу психологије на Мудл-платформи Аутор блога - ПсихоБлогија Рецензент: Психологија 2, Приручник за 2. разред средње школе, аутора Биљане Николић, Нови Логос, 2012. Аутор пројекта и програма стручног усавршавања "Електронска школа за почетнике - учење на даљину путем интернета" наведеног под кат.бр.429 у Каталогу програма стручног усавршавања за 2012-2013.  
Друге вештине и облици радног ангажовања
Учесник и модератор пројекта Јованке Сенчански Театар као терапија, учење и терапија, низа едукативних радионица за децу са посебним потребама, при основној школи „Сава Јовановић Сирогојно", Земун, 1997. Полазник Портиџ (Portage) програма за рану стимулацију, 1997. Учешће у организационом делу X стручно-научног скупа Конгреса психолога, као и у својству новинара „Психолошких новина" у Петровцу на мору, октобар 1997. Учешће у Сабору психолога 1998.,  у својству новинара „Психолошких новина" Учешће у 44. стручно-научном скупу Сабор психолога у Врњачкој бањи 2003., као члан тима и у својству новинара „Психолошких новина" Учешће у раду радне групе за процену квалитета рукописа уџбеника Психологија за други разред гимназије аутора Жарка Требјешанина, 2010. Члан тима за инклузивно образовање у 15. београдској гимназији Учешће у раду радне групе за стручну процену рукописа уџбеника Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред стручне школе, подручје рада Економија, право и администрација, аутора Биљане Милојевић-Апостоловић, издавач "Нови Логос" Београд, (2011.) Реализатор пројекта Електронска школа за почетнике за 2011-2012. под кат.бр. 492 у Каталогу програма стручног усавршавања за 2011-2012. Учешће на "2nd WeB & Moodle Moot 2012", Нови Сад, 17. 11. 2012. Излагач на округлом столу 60. Сабора психолога у Београду, јуна 2012, са темом Примена психолошких мерних инструмената у психолошкој пракси Учешће у раду радне групе на припреми предлога иновираног наставног програма за гимназију и средње стручне школе за школску 2012-2013. годину, за наставни предмет ПСИХОЛОГИЈА Учешће на дводневном стручном семинару "Капиларне реформе и нова културна учења - модел Интернест, фебруар 2013. Кореализатор пројекта Интернест у 15. београдској гимназији у медијској обради књиге Келти у Европи ауторке Тони Ливерсејџ, у издању Клиа, 2011-2012. Учешће на фестивалу креативности маја 2012. у својству кореализатора пројекта Интернест Кореализатор пројекта Интернест у 15. београдској гимназији, у медијској обраду књиге Сами заједно ауторке Шери Теркл у издању издавачке куће Клио Учешће на фестивалу креативности маја 2013. у својству кореализатора пројекта Интернест Тимски добитник специјалне похвалнице за учешће у пројекту Интернест 2012-2013., мај 2013.  Учешће у пројекту израде туника са византијским мотивима за школу, децембар 2012 - јануар 2013. Учешће у организацији представљања 15. београдске гимназије на Првом раковичком карневалу, мај 2013. Посета Дому за децу без родитељског старања у Звечанској 7, октобар и мај 2013. Учешће у ТВ емисији "Жикина шареница" са тимом ученика 15. београдске гимназије Посета "Недељи свести о мозгу" 2013. са ученицима 15. београдске гимназије
Информатичко-дигиталне вештине
рад у Мајкрософтовим Офис-понудама (Office) рад у програму за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress) коришћење различитих алата и сервиса за креирање наставних и других материјала и за он-лајн сарадњу модерирање курсева на Мудл-платформи (Moodle) за електронско учење: http://moodle2.e-pismen.rs/
Страни језици
енглески - од вртића и током целог школовања, (Б 2) руски у основној школи, (А1) француски - годину дана, у средњој школи, (А1)
Учешће у акредитованим семинарима у својству модератора
Акредитовани, Електронска школа за почетнике, школска 2011/2012, модератор, у више наврата
Мотивација за учење
Обука за наставнике грађанског васпитања за други разред средње школе, 2003. Наставник као креатор климе у одељењу, изборни, 2009. - 10 едукативних сати Онлајн обука "Писање радне биографије", неформално стручно усавршавање, фебруар - март 2012. - 12 радних сати Учешће у "Electronic Village Online session, Digital Tools with a Purpose in the Classroom, from January 13 to February 18th, 2012. The Electronic Village Online is a project of TESOL’s Computer Assisted Language Learning Interest Section" - неформална обука на међународном семинару, фебруар 2012. Учешће у "Electronic Village Online session - Neuroscience in Education: Braining-Up Your English Lessons 2013 EVO session, неформална обука на међународном семинару, фебруар 2013.
ИКТ - похађани акредитовани семинари
Електронски семинар: Електронска школа за почетнике, обавезни, кат.бр 81, октобар-новембар 2010, 24 едукативна сата Електронски семинар: Електронско учење и инструкциони дизајн, обавезни, фебруар-април 2010, Електронски факултет у Нишу, 20 едукативних сати Електронски семинар: E- комуникација и Е-сарадња,обавезни, Електронски факултет у Нишу, март-мај 2011, 20 едукативних сати Електронски семинар: Блог, Твитер и Фејсбук у настави, изборни, (468/2011/2012), новембар 2011, 24 едукативна сата Електронски семинар "Добра припрема за час - успешан час" Образовно-креативног центра Бор, под кат.бр 690, , децембар 2012, 24 едукативна сата

Чланство

Хуманитарни рад

Тим за инклузивно образовање

Од школске 2010-2011. године имам улогу председника Тима за инклузивно васпитање.

Лична промишљања о радној биографији

Готово од самог почетка мог радног века сам у просвети и то на једном месту - у школи, у 15. београдској гимназији. Као психолог ангажована сам у настави, иако ми и рад у стручној психолошко-педагошкој служби није стран, напротив! На том плану се често, и ван класичног радног ангажмана, посвећујем ученицима којима је потребна стручна помоћ.

Техничка опремљеност наше гимназије није на завидном нивоу и то представља озбиљну препреку увођењу информационо технолошких иновација у наставу, али се ствари, полако, ипак крећу у нешто бољем правцу.

Моје личне компетенције у оквиру струке имају узлазну путању у последњих неколико година, нарочито у сегменту информатичке писмености захваљујући низу семинара тог типа које сам похађала. Претходних неколико година било је посвећено најозбиљнијој улози у животу - мајчинству, па је то и разлог релативно закаснелог развоја мојих професионалних вештина. Но, ја сам заговорник идеје да за учење и напредак никад није касно, тако да ми је девиза целоживотног учења, како професионалног, тако и сваког другог, веома блиска!

Интересовања

Дечја психологија

Неуронаука и неуропсихологија

Све врсте ручних радова - израда накита, штрикање, хеклање, сликање, шивење...

Иновативни часови

- година 2012-2013.:

  • Утицај гена и средине на нас - међупредметна сарадња - психологија и енглески језик, одржано у другом разреду, фебруар 2013., на линку: http://www.slideshare.net/vuksimon/psihologija-uz-engleski-16087864
  • Конфликти и шта са њима, март 2013. - међупредметна настава - психологија и грађанско васпитање, одржано у другом и четвртом разреду
  • Индоевропски корен речи у настави психологије - међупредметна сарадња - психологија и латински језик, одржано у другом разреду, мај 2013.

Циљеви

Усавршити вештине које спадају у приоритетне области стручног усавршавања, а нарочито следеће:

  • превенција насиља, злостављања и занемаривања
  • инклузија деце и ученика са сметњама у развоју
  • комуникацијеске вештине
  • учење да се учи и развијање мотивације за учење
  • сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом
  • информационо-комуникационе технологије
  • едукација из области безбедне употребе интернета у настави