Download PDF

Positionsbeskrivning

Jobbar för tillfället för technology management med fokus på att kontinuerligt förbättra arkitekturen för att uppnå skalbarhet och bättre möjligheter till underhåll av koden på sikt.

Min expertis är inom O&M området vilket har varit mitt huvudsakliga fokusområde sedan starten av LTE utvecklingen 2008. 

Mer och mer av tiden går dock numera åt till att fokusera på den kommande arkitekturen för 5G + NX och då särskilt inom moln teknologin och dom arkitekturella förändringar som behövs i och med detta.

Positioner

Mar 2008Present

Software Architect/Technology Management/Product Guardian

Ericsson AB

November 2013-

Jobbas som mjukvara arkitekt och teknisk ledare. Mest fokus ligger i att kolla framåt och ta fram förslag på en skalbar och framtidssäker mjukvaruarkitektur. Även mycket team-support och coachning till dom team som exekverar våra föreslagna arkitektursarbeten.

FOA Support, Sydkorea, Busan

Maj 2015

Hjälpte vårat lokala CU i sydkorea med felsökningshjälp och agerade externt interface mot våra team i Sverige och Korea (Anyang).

SW Designer

G++ Product Team

September 2012 -November 2013

Jobbade med det utmanande målet att få våran nuvarande LTE produkt till att fungera på nästa generations hårdvara. Arbetsområdet är fördelat över stora delar av RAC men med speciellt fokus på observerbarhet och möjligheter till förbättringar från våra kunders perspektiv. Själva portgången innebar att få våran OSE-baserade mjukvara att fungera under en embedded version av Linux.

Software Engineer and feature coordinator, Observability Product Team

February 2012 - September 2012

Implementation och systemering av en SON feature kallad Advanced Cell Supervision. RSARTE användes som modellerings-verktyg med C++ som programmeringsspråk.

Delar av koden implementerades av ett team i Nanjing, Kina och jag hade hand om koordinering och synkning av arbetet som gjorde i Linköping och i Nanjing.

Teamleader and Designer for Observability BbAdaptor Focus Team

October 2011 - February 2012

Planering och implementation av några olika features relaterade till basbandsräknare och generell observerbarhet. RSARTE och C++ baserad utveckling.

L12B Capacity Re-Systemization

December 2011 - February 2012

Felsökning och omsystemering liknande L12A kapacitets taskforcen (se nedan).

L12A Capacity Taskforce

December 2011

Felsökning och omsystemering av kapacitetskritiska features för att säkra upp L12A prestandan.

Troubleshooter and teamleader for Trouble Report Workgroup(TWG)

May 2011 - October 2011

Ansvar över alla inkommande felrapporter både från interna och externa källor.

Huvudsakliga uppgifter:

* Dagligen kolla igenom inkomna felrapporter.

* Säkra upp så att felrapporter som inte hör hemma i Linköping hanteras av utomstående siter.

* Säkra upp så att samtliga felrapporter hanteras av rätt team.

* Hjälpa teamen i felsökning av svåra eller tidskrävande fel.

* Prioritera alla felrapporter för att se till så att våra team och organisationer inom Ericsson fokuserar på felrapporterna i rätt ordning.

Min specialitet vid den här tiden var minnes-relaterade fel. Tex, långsamma minnesläckor ute hos kund.

LTE, OMF

September 2010 - May 2011

Skapande av ett validering och generator verktyg i Python.

Det här verktyget är mycket likt en kompilator som läser in Excel dokument, bygger upp en intern python model och sedan genererar C++ kod baserat på diverse rätt avancerade xml-mallar.

LTE, RLC Layer 2

June 2010 - September 2010

Hjälper till i Radio Link Control området. Mestadels omskrivningar av test-ramverket för att minska ramverkets minnesanvändning och därmed tillåta oss att testa mer minnesintensiva funktioner. (Tex fler UE:ar/mobiler anslutna på samma gång).

Implementation gjordes i ren C kod i våran multi-many-core miljö.

LTE, DoCoMo adaptations, Core Team

September 2009 - June 2010

Implementation of a brand new framework for RAC(Radio Access Control) and OMF(Operation Maintenance Framework) running on an embedded dual-core linux-dist.

Pure C++ was used as implementation-language and Erlang for verification.

LTE, Observability Product Team

March 2008 - September 2009

Utveckling av ett ramverk för observerbarhet och initialt stöd för händelse och räknare på noden.

Implementationen gjordes mestadels i RoseRT med C++ som underliggande språk.

Aug 2007Sep 2008

Master Thesis Student

Open Source Modelica Consortium

Modelica is an equation-based object-oriented language (EOO). PELAB at Linköping University along with the OpenModelica development group, is developing a meta- modeling extension, MetaModelica, to this language along with a compiler called the OpenModelica Compiler (OMC).

The goal of this thesis was to analyze the compiler, extend it with union type support and then write a report about the extension with union types in particular and extension with high level data structures in general, to facilitate further devel- opment. The implementation made by this thesis was implemented with the goal of keeping the current structure intact and extending case-clauses where possible.

The main parts of the extension is implemented by this thesis work but some parts concerning the pattern matching algorithms are still to be extended. The main goal of this is to bootstrap the OpenModelica Compiler, making it able to compile itself although this is still a goal for the future.

With this thesis I also introduce some guidelines for implementing a new high- level data structure into the compiler and which modules needs extension. 

Link to master-thesis: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18445

Personliga Projekt

På fritiden så älskar jag att utmana mig själv med diverse små sido-projekt. 

Exempel på projekt:

* Quad Copter

* 3D Skrivare - Kossel (delta skrivare) - Fullt fungerande 3D skrivare som kör opensource mjukvaran repetier som firmware.

* Sensor board - Del av mitt hem-automatiseringsinitiativ. Mitt mål är att skapa små Arduino+ESP8266 sensor kretskort för att mäta allt möjligt i mitt hus. För tillfället har jag gjort en logger för el-mätaren samt en temperatur+luftfuktighets mätare som körs på batterier.


Utbildning

Aug 2005Jun 2006

Utlandsstudier

California State University Fullerton

Utlandsstudier under 2 terminer

Kurser som togs under studietiden:

* Java Programming

* C# Programming

* Client/Server Systems

* Basic Scuba

* Computer Communications

* Software Enigneering Tech

* ERP Implementation* Calculus