Printing tool Download PDF

Силвана Поповић

Професор српског језика at

Work experience

ОШ ''Коста Абрашевић''

Почела сам да радим у септембру 1998. Стручни испит за професора српског језика и књижевности положила сам општом оценом - одличан 5 (пет).

ЧЛАНСТВО

 • „Пријатељи деце” 

-члан Скупштине Организације „Пријатељи деце”

-у периоду од 2002. до 2006. године

 • „Пријатељи деце” 

-члан Скупштине Организације „Пријатељи деце”

-у периоду од 2007. до 2011. године

 • Удружење професора информатике Србије 

- од 13. 4. 2009.

ОСТАЛО

 • Руководилац Актива српског језика у школи – од шк. 2004/2005. до 2009/2010.
 • Члан школског Педагошког колегијума – од шк. 2008/2009. до 2010/2011.
 • Руководилац Стручног већа језика у школи – шк. 2010/2011.
 • Члан Тима за инклузију у школи – шк.2010/2011.
 • Ментор колегиници Благојевић у школској 2004/2005.
 • Ментор колегиници Јокић у школској 2008/2009.
 • Ментор колегиници Лазаревић у школској 2008/2009.
 • Ментор колегиници Андрић од 5.2.2010.
 • Ментор колегиници Плећаш Стевановић од 5.2.2010.

  Education

  Филозофски факултет, Ниш
  • Завршила сам Школу угоститељско-туристичке струке, образовног профила – занимање: угоститељско-туристички техничар
  • Звање дипломираног филолога за српски језик и југословенске књижевности.

   Skills

   Знам...

     СТРАНИ ЈЕЗИЦИ француски – у основној и средњој школи и на факултету енглески – у средњој школи (трећа и четврта година) и у Школи страних језика „Content” – од 2003. до 2005. (почетни – први и други; средњи – први и други, виши – први и други)

   ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ положен ЕЦДЛ испит – свих седам модула –  рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама рад у Линуксовом отвореном офису Мајкрософт виндоус-лајв услуге различити програми за обраду фотографија и видео-записа различити програми за израду наставних садржаја за електронско учење   

   ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА активни возач

   АУТОРСКИ РАДОВИ   Припреме за наставнике (аутор припрема за осми разред за Издавачку кућу „Klett”) Припреме за наставнике (адаптирала припреме од петог до седмог разреда за Издавачку кућу „Klett”) Образовни портал Знање није баук (аутор; о порталу у Просветном прегледу: година друга, јун 2011, број шест)

   Укратко о мени

   Дипломирани филолог за српски језик и књижевност; запослена у ОШ “Коста Абрашевић”, као професор српског језика и књижевности; 21 година радног стажа, од тога 14 година у наведеној школи. Спољни сарадник у активностима ЦИП-Центра за интерактивну педагогију у Београду. Посебан допринос у педагошким активностима у организацији „Пријатељи деце ”. Један од предавача у електронским курсевима у организацији Електронског факултета из Ниша. Учесник бројних семинара, с посебним интересовањем за електронско учење и уопште, нова сазнања у области информационих технологија.

   Лични подаци

   • Рођена сам у Нишу. Живим и радим у Београду.

   Стручно усавршавање

   ОБАВЕЗНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

   1. Ка савременој настави српског језика и књижевности

   -Министарство просвете и спорта Републике Србије;  Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -28. 4. 2007.

   -6 сати

   2. 49. зимски семинар 2008. Настава српског језика и књижевности у основној и средњој школи

   -Министарство просвете Републике Србије; Друштво за српски језик и књижевност Србије; Филолошки факултет у Београду

   -16. 17. И 18. 1. 2008.

   -20 сати

   3. Ка савременој настави српског језика и књижевности

   -Министарство просвете Републике Србије; Друштво за српски језик и књижевност Србије –

   -5. 4. 2008.

   -6 сати

   4. АДД / АДХД – дефицит пажње и хиперактивност деце

   -Биофидбек Асоцијација Србије

   -9. 4. 2008.

   -7 сати

   5. Деца са посебним потребама у предшколској установи и школи

   -Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање, Београд

   -12. И 13. 4. 2008.

   -14 сати

   6. Наставник као креатор климе у одељењу

   -Институт за педагошка истраживања, Београд

   -19. 4. 2008.

   -10 сати

   7. Васпитни проблеми ученика и како их превазићи

   -Педагошко друштво Србије, Београд

   -13. И 14. 6. 2008.

   -12 сати

   8. Ка савременој настави српског језика и књижевности II

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -8. 11. 2008.

   -8 сати

   9. Одржавање рачунарских мрежа

   -Електронски факултет у Нишу

   -3. 11. 2008. – 19. 12. 2008.

   -16 сати

   10. Републички зимски семинар

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -14, 15. И 16. 1. 2009.

   -18 сати

   11. Ка савременој настави српског језика и књижевности II

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -28. 3. 2009.

   -8 сати

   12. Узајамно професионално оснаживање I и II

   -ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

   -15. 4. 2009. – 31. 8. 2009.

   -45 сати

   13. Менаџмент у образовању – Како управљати новом школом I

   -Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд; Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

   -13. 7. 2009. – 13. 9. 2009.

   -24 сата

   14. Коришћење интернета у настави

   -ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

   -2. 11. 2009. – 29. 11. 2009.

   -16 сати

   15. E-learning

   -ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

   -2. 11. 2009. – 29. 11. 2009.

   -16 сати

   16. Електронско учење

   -Електронски факултет у Нишу

   -9.11.2010. – 14. 12. 2010.

   -20 сати

   17. Ка савременој настави српског језика и књижевности II

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -15.5.2010.

   -8 сати

   18. Ка савременој настави српског језика и књижевности II

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -13.11.2010.

   -8 сати

   19. Електронски наставни материјали

   -Центар за унапређивање наставе „Абакус”, Београд

   -1.11.2010. – 11.12.2010.

   -16 сати

   20. Електронским учењем до креативне наставе

   -Техничка школа „9. Мај”, Бачка Паланка

   -20.11.2010. – 27.12.2010.

   -20 сати

   21. Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима

   -Електронски факултет у Нишу

   -21.3.2011. – 25.5.2011.

   -20 сати

   22. Ка савременој настави српског језика и књижевности II

   -Друштво за српски језик и књижевност Србије

   -8.10.2011.

   -8 сати

   ________________________________________________________________________________

   ИЗБОРНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

   1. Архимедесова 34. Рачунарска трибина „Иновативна пракса у настави уз примену информационо-комуникационих технологија”

   -Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд

   -18. 3. 2008.

   -2 сата

   2. Архимедесова 35. Рачунарска трибина „Одржавање школске рачунарске мреже”

   -Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд

   -20. 5. 2008.

   -2 сата

   3. Школа ручног ткања

   -„Пријатељи деце” општине Нови Београд, Нови Београд

   -4. 10. 2008. – 12. 10. 2008.

   -24 сата

   4. Мултимедија као покретач активног учења

   -ОШ „Јован Поповић”, Нови Сад

   -18. И 19. 10. 2008.

   -16 сати

   5. Социјални софтвер у настави

   -Електронски факултет у Нишу

   -16.2.2009 – 5. 4. 2009.

   -16 сати

   6. Матерњи језик и лингвистичка екологија

   -ОШ „Свети Сава”, Бачка Паланка

   -24. 4. 2010.

   -5 сати

   7. Школске библиотеке пред изазовима информационог друштва

   -Друштво школских библиотекара Србије, Београд

   -18.10.2010. – 27.11.2010.

   -24 сата

   8. Блог, твитер и фејсбук у настави

   -УГПСШ „Доситеј”, Кула

   -6.10.2011. – 28.10.2011.

   -24 сата

   9. Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

   -Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић”, Нови Сад

   -10.10.2011. – 19.11.2011.

   -16 сати

   10. Комуникација и интеракција у савременој школи

   -Друштво школских библиотекара Србије, Београд

   -31.10.2011. – 17.12.2011.

   -20 сати

   ___________________________________________________________________________________

   ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

   1. Реализација наставе грађанског васпитања у петом разреду основне школе

   -Министарство просвете и спорта Републике Србије; Грађанска иницијатива

   Активно учење

   -Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд; УНИЦЕФ – Канцеларија у Београду; Министарство просвете и спорта Србије

   -26, 27. И 28. 12. 2002.

   2. 44. зимски семинар 2003. Настава српског језика и књижевности у основној и средњој школи

   - Министарство просвете и спорта Републике Србије; Друштво за српски језик и књижевност Србије, Филолошки факултет у Београду

   - 13, 14. И 15. 2. 2003.

   - 18 сати

   3. Активно учење

   -Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд; УНИЦЕФ – Канцеларија у Београду; Министарство просвете и спорта Србије

   -6. И 7. 6. 2003.

   4. Течај енглеског језика – средњи 1

   -НУ „Божидар Аџија”, Београд – Центар за учење страних језика

   -28. 6. 2006. (по посебном плану и програму, школске 2005/2006.)

   -60 сати

   5. Стручна трибина ''Инклузивна школа – школа за све''

   -Савез учитеља Београда

   -25. 3. 2008.

   -2 сата

   6. Дигитални филмови у настави

   -Електронски факултет у Нишу

   -10. 4. 2009.

   7. Семинар Партнер у учењу

   -Јун 2009. – тродневни семинар на Фрушкој Гори у организацији Мајкрософта

   8. Израда школског сајта

   -Семинар организован у  у ОШ „Коста Абрашевић” (29. и 30. 9. 2007.)

   9. Израда школског сајта

   -Семинар организован у  у ОШ „Коста Абрашевић” (10.11 2007.)

   10. Практични аспекти Електронског учења

   -Електронски факултет из Ниша и Дигитална агенда

   -Четири недеље од 1.12.2011.

   11. Примена ИКТ у самозапошљавању

   -Електронски факултет из Ниша и Дигитална агенда

   -Три недеље од 6.1.2012.

   12. Семинар Партнер у учењу

   - 24, 25. и 26. фебруар 2012. – тродневни семинар у Суботици у организацији Мајкрософта

   13. Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на мрежи

   - март 2012. -  онлајн заједница Образовно окружење - професионални развој, у оквиру срб-Едмодо групе просветних радника Србије

   Certifications

   Рад и само рад

   (награде, постигнућа, учешће, организација и слично)