Download PDF

Arbetslivserfarenhet

maj 2017Present

Språklärare

Berlitz  Corporation

Distans undervisning via Adobe Connect. Undevisar med Berlitz metoden vilket det innebär att man använder endast målspråket oavsett nivå. 

febr 2017dec 2017

Lärare i engelska

ABCHumboldt Barcelona 

In-company Business English kurser på nivå A2.1, B.2 och C1

mar 2017apr 2017

Kursledare svenska

MediCarrera SL Barcelona 

Svenska som andra språk A1 - partners till utländska läkare som rekryterades för att flytta till Sverige 

Jan 2016Jun 2016

Kursledare svenska

Institut Nòrdic, Barcelona

 Svenska för vuxna B1, B2.2 och C1

Svenska som andra språk för utländska språkstuderaden

Feb 2015Dec 2015

Kursledare engelska och spanska

Medborgarskolan, Stockholm

Engelska för barn och Spanska för vuxna 

Kursledare: Engelska för barn 7-9år; 10-12år och avancerad engelska för barn mellan 11-12år
Spanska för nybörjare - vuxna

- Planera, förbereda lektioner till olika typer av grupper;
- Motivera och stimulera elevernas inlärningsförmåga, ofta uppmuntra lärande genom erfarenhet och involvering av eleverna i egna planeringen och genomförandet av deras lärande
- Ge de studerande en säker miljö som uppmuntrar och stödjer lärande,
- Utveckla och producera visuella hjälpmedel och undervisningsresurser;
-Använda mig av olika digitala resurser
- Att främja kollektivt lärande
- Uppmuntra barnens kreativa utveckling genom berättelser, sånger, lekar, och lek;
- Uppmuntra vuxna att vara mindre självmedvetna, särskilt om hur de talar och deras uttal; att bekanta sig med deras bakgrunder och intressen och att hålla dem motiverade och medvetna om sina framsteg
-Ta Kursen utanför klassrummet och engagera studeranden i samarbete på olika online plattformer, till ex. forumdiskussioner
- Fostra kritiskt och reflekterande tänkande
- Delta i fortbildning

Aug 2014Dec 2015

Vuxenutbildning språklärare

Kriminalvården, A. Norrtälje

Lärare i engelska och spanska på en av Kriminalvårdens anstalter. Kriminalvårdens klienter har möjlighetet av att studera på våra Lärcentrum. Kriminalvården erbjuder gymnasial vuxenutbildning med samma programinriktning som den ordinarie gymnasieskolan och en del erbjuder även högskolestudier.

Specialpedagogiskt stöd är viktigt eftersom många av de intagna behöver extrastöd för att nå sin fulla utbildningspotential. Jag arbetar med individer som har språksvårigheter och olika inlärningssvårigheter på grund av olika faktorer som dyslexi, autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, sociala, emotionella och mentala hälsobehov, eller ofta en kombination av flera olika svårigheter.

Eftersom våra studeranden kommer från olika backgrund undervisar jag oftast från/ till olika språk - spanska, rumänska, engelska och svenska.
Planerar, förbereder och genomför endast individuella studieplaner eftersom vi arbetar enskild med varje studerande. På så sätt har alla studeranden friheten av att studera i sin egen takt
Att involvera alla studeranden i planeringen och genomförandet av deras lärande och målet är att få dem att förstå syftet med studierna
Skapa ett klimat som uppmuntrar och stödjer lärande
Fostra kritiskt och reflekterande tänkande
Synlig formativ bedömning, variation av uppgifter
Försöka använda sig av olika medior även om studeranden inte har möjlighetet av att ansluta sig till internet
Distansutbildning – Studier inom Kriminalvården sker både med handledd lokal undervisning och med distansstudier
Deltagande i personalmöten och fortbildning

Aug 2013Aug 2014

Högstadielärare i engelska och spanska

Pershagenskolan, Södertälje

Förbereda och leverera lektioner till ett antal klasser (åk 5-9) i olika åldrar;
Formativ och summativbedömning; feedback och hålla reda på elevernas framsteg och utveckling;
Forska nya ämnesområden, upprätthålla up-to-date ämneskunskaper samt utforma och skriva nya läroplanen material;
Att välja och använda en rad olika lärarresurser och utrustning, t.ex. podcasts, film i undervisning, IKT.
Mentorskap för åk7 – stödja elever på både grupp- och individuell nivå, ha en nära kontakt med elevernas föräldrar, och med andra yrkesgrupper, som andra mentorer, studievägledare, psykolog och kurator;
Delta i och organisera fritidsaktiviteter, till exempel utflykter, sociala aktiviteter och sportevenemang;
Genomgå regelbundna observationer och delta i fortbildning

20092013

Undervisning - läxhjälp

Studybuddy AB, Stockholm

Individuell baserad undervisning  anpassad till elevernas behov - läxhjälp och förberedelsen inför nationella prov.

20062013

Butiksbiträde

Pressbyrån, Stockholm

Deltidstjänst som butiksbiträde under studietiden på universitetet

Utbildning

20062013

Lärarexamen 

Stockholm Universitet

Master - Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan engelska och spanska 270 HP

Certifikat

2017---

 Ashtanga Yoga Teacher 

Yoga Alliance
2012---

 Advanced Open Water Diver

PADI
2013----

Lärarlegitimation

Skolverket

Behörighet i följande ämnen:
Engelska (åk 3-9, Gy, Gy introduktionsprog., Grundvux och Komvux)

Moderna språk: Spanska (åk 1-3, Gy, Gy introduktionsprog., Grundvux och Komvux)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande GY spetsutbildning
Språk specialisering

Språk

Svenska        Engelska         Spanska         Portugisiska       Rumänska 

Övriga kurser

Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration. OECD Seminar, 2016

Quality, Innovation and Internationalisation within language teaching and learning: European Language Label - ERASMUS +, Stockholm, 2015

Why and how do we learn languages? EUNIC Stockholm 2015

Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna, 7,5 hp Stockholm Universitet, 2015

ROS ( Relation och samlevnadsprogrammet) - utbildning för personer som arbetar med sexualbrottsdömda, Kriminalvården, 2014

Inclusion of Disabled in Education, Employment and Health Services - Stockholm Universitet, Erasmus 2011

Kontakt