Download PDF

Трудов стаж

Окт 2015Фев 2016

Проект асистент в ИТ отдел

WP Kooperationsmanagement, Hansestraße 103, 51149, Кьолн, Германия
 • Програмиране и поддръжка на няколко уебстраници
 • Оптимизиране на специализиран софтуер за управлене на ЧР
 • Разразботване не уеб апликации
Авг 2014Яну 2015

Софтуерен инжинер(Стаж)

WP Kooperationsmanagement, Hansestraße 103, 51149, Кьолн, Германия
 • Оптимизация на специализиран софтуер за управлене на ЧР
 • Разбратока и поддръжка на няколко уебстраници
 • Подготовка и провеждане на междуколективни обучения
Авг 2013Окт 2013

Банков служител обслужване на клиенти(Стаж)

УниКредит Булбанк, бул. Янко Сакъзов 88 Софи, България
 • Консултация, продажба и обслужване на клиенти
 • Извършване на  безкасови платежни операции, обслужване на  сметки и банкови карти
 • Извършване справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки
Мар 2012Май2012

Техническа поддръжка в ОП "Административен капацитет" към МФ на Република България(Стаж)

Дирекция ОПАК към МФ на РБ, ул."Г.С. Раковски" 102, София, България
 • Програмиране и разработване на програми за безвъзмездно финансиране

 • Архивиране и обработване на проектни документи

Образование

20132015

Магистър "Софтуерни технологии"

Нов Български Университет
20082013

Бакалавър "Публична администрация"

Нов Български Университет

Умения

HTML(HTML5, XHTML)
CSS3
Bootstrap
Apex Oracle
Microsoft SharePoint
JavaScript
C#
PHP
Java
SQL

Езици

Немски език: отлично (говоримо и писмено) TestDaF C1

Английски език: отлично (говоримо и писмено)

Френски език: Основни познания