Shaik Nemathulla

Shaik Nemathulla

  • Gadwal AP

Education

Education

M.Pharm

Rajiv Gandhi University
2011 - 2013

B.Ph

Rajiv Gandhi University
2007 - 2011