Download PDF

Seda Sakin

cv

Dec 2014Present

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Atılım İletişim

Şirketin insan kaynakları ve yönetimi sisteminin kurulması, hayata geçirilmesi. Bu kapsamda özlük dosyalarının oluşturularak digital ortama aktarılması, periyodik takip tablolarının oluşturulması ve tutulması, işe alım, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yapılması, işten çıkış işlemlerinin yapılması, şirket yönetmeliklerinin yazılması (disiplin, izin, kılık kıyafet, vb.), çalışanlar için motivasyonel organizasyonların düzenlenmesi. Bunların yanı sıra performans değerlendirme sisteminin alt yapı çalışmalarının yapılarak sistemin oluşturulması. Bu ve benzeri çalışmaların kalıcı ve standart hale getirilerek yeni olan bu departmanın daimi halde işlemesinin sağlanması.

Sep 2012Jul 2013

İnsan Kaynakları Uzmanı

4S Bilgi Teknolojileri

Ankara ve İstanbul 4S Bilgi Teknolojileri çalışanlarının İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi; İşe alım, seçme ve yerleştirme kanadında cv araştırması, mülakat organizasyonları, iş görüşmelerinin yapılması, geri bildirimler, iş teklifi, işe giriş ve işten çıkışlar ile ilgili prosedürün uygulanarak, yasal işlemlerin takip edilmesi. Kurum içi iletişim kanallarının kullanılarak bildirimlerin yapılması, insan kaynakları dönemsel, yıllık vb. istatistiklerinin çalışılarak üst yönetime raporlanması, performans değerlendirme süreci alt yapısının kurulması ve uygulamalarının planlanması ve benzeri İK süreçlerinin yürütülmesi.

Jun 2011Feb 2012

İnsan Kaynakları Uzmanı (Terfi)

İttifak Holding / Adese A.Ş.

Performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek. Bu kapsamda şirkete özel hazırlanan 'değerlendirme merkezi' faaliyetlerinde bulunmak, değerlendirme merkezi sonuçlarını analiz etmek, üst yönetime raporlama, çalışanlara geri bildirim yapmak.

Aug 2010Jun 2011

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

İttifak Holding

Holding ve bağlı iştiraklerinde insan kaynakları ve yönetimi sisteminin kurulması, hayata geçirilmesi. Bu kapsamda özellikle yetenek yönetimi know-how transferi gerçekleştirilmesi, yetkinlikler sözlüğünün oluşturulması, değerlendirme merkezi uygulmasına geçişin sağlanması. Tüm bu çalışmalarda tüm grup insan kaynakları müdürlüklerinin bağlı olduğu koordinatörlük organizasyonunda holding insan kaynakları koodinatörüne bağlı olarak görev ve sorumluluk üstlenilmesi.

Dec 2009Aug 2010

Yönetici Asistanı

Supar A.Ş.

Genel müdürü asiste etmek ve iç iletişimi sağlamak.

Education

Oct 2009Feb 2011

Yönetim Organizasyon (Yüksek Lisans)

Selçuk Üniversitesi


Sep 2003Jul 2008

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Selçuk Üniversitesi