Saruul Bayarsaikhan 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Work experience
Mar 2013 - Feb 2014

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

АРДЧИЛСАН ЗАЛУУЧУУДЫН ХОЛБОО
2009 - 2012

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

"CHRISAL" ХХК

ЗАХИРЛААС ОЛГОСОН ЭРХ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД  ХАРИУЦСАН АЖИЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭМЖЭЭНД  БОРЛУУЛАЛТ ХИЙХ

ГАДААД ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ СУДЛАН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ ОЛОХ ТЭДГЭЭРИЙН ТАТАХ МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГАА ТӨЛӨӨЛЖ  ХУДАЛДААНЫ ГЭРЭЭ  ХЭЛЭЛЦЭЭРТ  ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ

БАЙГУУЛЛАГЫН  АШИГ ОРЛОГЫГ  НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАРЛАГЫГ БАГАСГАХ ТАЛААРАНХААРЧ АЖИЛЛАХ