Download PDF

Work experience

Dec 2010Present

Timvikarie inom förskola

Lerums Kommun

Tillsammans med ordinarie personal är jag behjälplig med att sköta dagliga rutiner såsom som på- och avklädning, blöjbyten, lunch bland annat och även samspela med barnen genom samtal, rim och ramsor, sång och lek, skapande aktiviteter som målning, forma i lera, sång och musik. Detta resulterar i att barnen utvecklar sin nyfikenhet, lust att leka och sin motoriska koordinationsförmåga samt att det underlättar och minskar stress för den övriga personalen. Ibland jobbar jag även inom kök och städ där mina arbetsuppgifter består av förberedning av maten och hålla lokalerna rena.

Genom mina vikariat har jag fått lära mig att ta mer eget ansvar och vara strukturerad.

Sep 2009Mar 2010

Praktikant

KappAhl

Denna praktikperiod var mycket lärorik för mig och jag fick möjlighet att utvecklas ännu mer som servicemänniska. Mina arbetsuppgifter bestod av att bemanna kassan, uppackning av varor i butik, lagerarbete samt råd och service till butikens kunder.

Resultatet av detta var att det underlättade och minskade stress för personal, bättre bemötande för kunderna, bättre ordning i butikens varulager samt bättre varuflöde från lager till butik. 

Apr 2009May 2009

Praktikant

Coop Konsum

Mina arbetsuppgifter var uppackning av varor i butik, arbeta med frontning och varuexponering, packa order samt ge enklare råd och service till kunder.Med min hjälp fanns mer resurser till att hålla butiken snygg och inbjudande.

Feb 2008Mar 2008

Praktikant

Vila

Arbetsuppgifterna bestod av att packa upp varor i butik, hålla butiken snygg och inbjudande, vara behjälplig med olika administrativa sysslor och ge enklare råd och service till kunder.Underlättade och minskade stress för personal samt bättre bemötande för kunderna.

Education

Summary

Jag är en positiv och ambitiös person med intresse för försäljning och service. Jag strävar ständigt efter att få nya kunskaper samt att utvecklas som person.

I framtiden vill jag gärna jobba med något där jag kan använda min kreativitet och mina idéer.

Interest

På min fritid ägnar jag mig gärna åt motionslöpning, att teckna, lyssna på musik samt umgås med vänner och familj.