Sara Kužnik

Osebni podatki

Ime in priimek: Sara Kužnik

Naslov: Krka 58, 8000 Novo mesto

Telefonska številka: 030 388 680

E-mail: kuznik.sara@gmail.com

Datum rojstva: 8.2.1993

Izobrazba

Education

Diplomirana matematičarka (VS)

Oct 2011 - Sep 2015
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

V študijskem letu 2011/2012 sem se vpisala v Univerzitetni študijski program Matematika. V študijskem letu 2012/2013 pa sem se prepisala v Visokošolski strokovni študijski program Praktične matematike. Sedaj sem študentka 3. letnika. S študijem nameravam zaključiti septembra 2015, predvideni datum diplomiranja je 20.september 2015.

Med študijem smo imeli nekaj matematičnih predmetov. Naučila sem se nekaj o matematiki (odvodi, integrali, funkcije, števila, metrični prostori, krivulje, ploskve,...),  linearni algebri (vektorji, linearne preslikave, matrike, sistemi linearnih enačb,...), diskretni matematiki (logika, izjave, množice, teorija grafov,..), optimizaciji (linearno programiranje, problem razvoza, prirejanja in pokritja,največji pretoki, najcenejše poti, ... ), verjetnosti, statistiki, diferencialnih enačbah, numeričnem računanju,...

Učili smo se tudi programiranja, računalniških algoritmov in modeliranja. Spoznali smo se  z različnimi programi. Vsa tri leta smo programirali v  programskem jeziku Python, spoznali smo se z uporabo orodij za spletno programiranje HTML, CSS in Bootstrap,  z osnovami SQL za uporabo podatkovnih baz, uporabljali smo tudi Mathematico in  Excel za reševanje algoritmov na grafih in linearno programiranje, za numerično računanje, statistične simulacije in podobno pa smo uporabljali Matlab. V zadnjem letniku sem spoznala tudi osnove Android studia, saj sva se s sošolko odločili, da bova naredili enostavno mobilno aplikacijo za android.

Spoznali pa smo tudi osnove fizike in mehanike.

Gimnazijski maturant

Sep 2007 - Aug 2011
Gimnazija Novo mesto

Vpisana sem bila v program splošna gimnazija oziroma gimnazija.

Kot pove že ime, sem v času šolanja na gimnaziji pridobila splošno izobrazbo. Predmetnik je zajemal veliko različnih področji, saj smo imeli slovenščino, matematiko, angleščino, nemščino, geografijo, zgodovino, kemijo, biologijo, fiziko, psihologijo, filozofijo, sociologijo,....

V času šolanja sem nadgradila, poglobila in dopolnila znanje pridobljeno v osnovni šoli.

Delovne izkušnje

Work History

Obvezno praktično usposabljanje

Jun 2015 - Aug 2015
Krka, d.d., Novo mesto

Od junija 2015 do avgusta 2015 sem 10 tednov v farmacevtskem podjetju Krka opravljala obvezno praktično usposabljanje. V tem času sem pomagala pri selitvi referenčnih vzorcev v glavni arhiv, pri iskanju in izdaji referenčnih vzorcev, obiskala in spoznala sem različne dele proizvodnje, uporabljala in delala pa sem tudi v njihovem sistemu SAP.

Počitniško delo

2011 - 2011
Krka, d.d., Novo mesto

Septembra 2011 sem v farmacevtskem podjetju Krka opravljala počitniško študentsko delo 3 tedne. V tem času sem pomagala v tajništvu RA (Razvoj in analize).

Počitniško delo

2010 - 2010
Gripovi aktivni tedni mladih

Poleti 2010 sem opravljala počitniško študentsko delo na Gripovih aktivnih tednih mladih. Zadolžena sem bila za varstvo manjše skupine otrok skupaj s še enim študentom.

Kompetence

Skills

Tuji jeziki

 • angleščina (aktivno),
 • nemščina (pasivno)

Računalniške kompetence

 • internet,
 • elektronska pošta,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • TextPad,
 • LaTeX, Beamer,
 • Mathematica,
 • Matlab,
 • GeoGebra,
 • sqlite3, MySQL,
 • Python, Bottle,
 • HTML, CSS, Bootstrap
 • Wink
 • Scratch